Družba bo lahko napredovala samo z močnim gospodarstvom, kateremu bodo sledile socialne reforme

V tem tednu so poslanci Evropskega parlamenta sprejeli poročilo o evropskem semestru ter opravili pregled rasti za leto 2019. Evropski semester je namreč pol-letno poročilo o ekonomskih in fizikalnih politikah Unije. V omenjenem poročilu so zapisani rezultati držav članic o ukrepih in morebitnih načrtih za proračunske, makroekonomske in strukturne reforme.

Evropska komisija bo na podlagi analize teh dokumentov izdala članicam priporočila za naslednje obdobje, ki zajema 12 do 18 mesecev. Vsi ti ukrepi se izvajajo z namenom lažjega doseganja cilja, ki so si ga države zadale v okviru strategije Evropa 2020.

»Kot skupnost smo napredovali, pa vendar je stanje od države do države različno. Recept za uspeh je v vzdrževanju dobre kondicije na strani gospodarstva, kar lahko dosežemo s premišljeno investicijsko in davčno politiko. Pomembno je, da tem usmeritvam sledijo tudi države članice in poskrbijo tudi za nujno potrebne socialne reforme. Temu se, kot kažejo poročila, rade izogibajo. Tudi moja država, Slovenija,« je v svoji razpravi razmišljala evropska poslanka Romana Tomc.

Že šesto leto Evropa beleži nepretrgano rast, vendar kljub vsemu vsi ne uživajo koristi, ki jih omenjena rast prinaša. To kaže, da države članice še vedno niso dosegle vseh ciljev, ki so si jih, v okviru Strategije 2020 zadale. Razlog naj bi bil v pomanjkanju reform zato bodo največji izziv na ravni Evropske unije predstavljale demografske spremembe in dvig pričakovane življenjske dobe.

Zato se je te teme v svojem razmišljanju dotaknila tudi Tomčeva, ki je dodala: »Na ravni EU bi morali več pozornosti nameniti tudi demografskim spremembam in zagotavljanju družinam prijaznega okolja. Pri tem obžalujem, da stanovanjska politika ni vključena med prednostne naloge. Dostopnost stanovanj, posebej za mlade družine, je namreč ponekod zelo slaba. Evropske družine so temelj razvoja naše družbe, število rojstev pa v EU upada. Kar nekaj držav ni sprejelo nobenih ukrepov na tem področju, kljub temu, da je od naslednjih generacij odvisna naša prihodnost. Zato predlagam, da več pozornosti namenimo tudi tem temam.«

M.I.