Upravni odbor družbe CETIS d.d. je 15. 2. 2019 na svoji seji razpravljal tudi o menjavah na vodstvenih položajih v družbi. Tako so se seznanili z odstopoma dveh izvršnih direktorjev ter v nadaljevanju na to mesto za naslednji petletni mandat imenovali dva nova izvršna direktorja.

Tako je na omenjeni seji Upravni odbor družbe sprejel odstop mag. Urbana Goloba s funkcije izvršnega direktorja, ki mu je po sprejetju sklepa mandat prenehal 28. 2. 2019, ko ga je Upravni odbor odpoklical in razrešil z navedene funkcije. Prav tako je na isti seji Upravni odbor sprejel odstop mag Radenka Mijatovića s funkcije izvršnega direktorja, ki mu je mandat prav tako prenehal 28. 2. 2019.

Upravni odbor družbe je na isti seji sprejel sklep s katerim je za nova izvršna direktorja z 1. 3. 2019 imenoval Branka Babiča in dr. Simona Žnidarja, katera sta na omenjeno mesto imenovana za naslednje mandatno obdobje petih let.

M.I.