Družba CETIS d.o.o. je bila v letu 2017 najbolj varno podjetje

Foto: pixabay.com

 

Ali ste morda že slišali za nagrado »Slovenian Grand Security Award«? V kolikor še niste, naj vam zaupamo, da je to slovenska velika nagrada varnosti, ki jo ima sedaj v lasti tudi družba CETIS d.o.o.. Ta nagrada se podeljuje na področju varnosti v Republiki Sloveniji in sicer izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in varnosti. Nagrado podeljuje Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti. In ti so določili, da je bilo najbolj varno podjetje v letu 2017 družba CETIS d.o.o. iz Celja.

Podelitev nagrad se je zgodila v torek, 14. marca 2018 v okviru dogodka »Dnevi korporativne varnosti 2018«, gre za dogodek, na katerem se zberejo vidni predstavniki gospodarstva, politike in stroke. Neodvisna komisija je v šestih skupinah izbrala najboljše in najbolj inovativne, ki s svojim zgledom in aktivnostmi na področju zagotavljanja varnosti predstavljajo primer dobrih praks in inovativnih rešitev. Vsi udeleženci so poudarili, da zaradi vse bolj kompleksnega in dinamičnega okolja, kjer smo dnevno izpostavljeni nizu groženj in tveganj, ki lahko bistveno vplivajo na uspešnost delovanja naših organizacij, da je zelo pomembno, da procesu korporativne varnosti damo pravi pomen. S tem lahko zagotovimo tudi razvoj slovenskega gospodarstva.
V skupino najboljših se je, kot že omenjeno, uvrstila tudi družba CETIS d.o.o., ki je prejela nagrado Najbolj varno podjetje v letu 2017. Komisija je obrazložila, da se je za podelitev nagrade odločila, ker je to eno vodilnih evropskih podjetij na področju rešitev varnostnih in komercialnih tiskovin. Tako so s svojimi tiskovinami in najnaprednejšimi komplementarnimi rešitvami, ki so rezultat lastnega razvoja zanesljiv strateški partner podjetjem in državam na štirih celinah. Še posebej je potrebno izpostaviti, da ima družba Certificiran sistem Visa/ Mastercard za zagotavljanje fizične in logistične varnosti, Certificiran sistem kakovosti CQM – standard Mastercard za zagotavljanje kakovosti bančnih kartic. Prav tako imajo v družbi Certificiran sistem varovanja informacij po ISO 27001:2013, varnostno potrdilo Vlade Republike Slovenije, Urada za varovanje tajnih podatkov (Facility Security Clearance Certificate), ki je v skladu z varnostno politiko Evropske unije. Komisija je v obrazložitvi navedla tudi, da ima družba v sistemu poslovanja vzpostavljen cel niz politik, med katerimi imata politika varovanja informacij in politika varovanja posebno pomembno vlogo.
Komisija je mnenja, da je uveljavljeni sistem varovanja nujna komponenta za poslovanje družbe ter podpora njihovih poslovnih procesov, kakor tudi poslovnih procesov njihovih partnerjev v mednarodnem okolju. Družba CETIS d.o.o. ima zaradi varnostne in vrednostne tiskovine, ki je predmet potencialnih in realnih groženj odtujitve, sabotaž in drugih nesreč, zelo dobro opredeljena temeljna načela in cilje varovanja, ki jih zaposleni izvajajo na vseh nivojih poslovnih procesov.

Komisija je posebej izpostavila ukrepe, ki jih družba izvaja na področju prenosa najnovejših spoznanj iz znanstveno-raziskovalnega področja in mednarodno primerjalnega okolja v svoje procese delovanja. Zaradi vsega navedenega je komisija sklenila, da si družba CETIS d.o.o. zasluži to prestižno nagrado.
 

M.I.