Družba Nepremičnine Celje objavila Razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10

Foto: Nepremičnine Celje

Celje, 3. marec 2021 – Z družbe Nepremičnine Celje so sporočili, da so na svoji spletni strani objavili Razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10. V družbi so še pojasnili, da gre za prvi namenski razpis, kjer bodo najemnikom podeljevali v novi stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10. “Z razpisom bodo podeljena oskrbovana stanovanja, grajena skladno Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje“, so še pojasnili v družbi Nepremičnine Celje.

Ob objavi razpisa je Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje povedal: »Veseli me dejstvo, da gradnja 1. faze stanovanjske soseske Dečkovo naselje – DN 10 dobro poteka in bomo lahko prve ključe najemnikom podelili že letošnje poletje. Že pri načrtovanju soseske smo si zastavili cilj, da v novi soseski javna najemna stanovanja podelimo različnim skupinam prebivalcev. Stanovanja za starejše bodo podeljena med prvimi, z njimi pa bomo skušali razbremeniti dolgo vrsto čakajočih na oskrbovana stanovanja. Prav tako si želim, da bomo z oddajo naših stanovanj starejšim, razbremenili njihovo lastniško stanovanje, ki ga bo zasedel kakšen vnuk z družino.«        

NepremičnineCelje na javnem razpisu ponujajo 14 oskrbovanih stanovanj, primernih za eno oziroma dve osebi, ki bodo najemnikom oddana za nedoločen čas. Ponujena stanovanja se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj, pri katerih bo družba prevzela stroške upravljanja stanovanj, rezervnega sklada, zavarovanja in investicijskega vzdrževanja stanovanj ter skupnih prostorov. Stroški, ki jih bodo “nosili” najemniki bodo: najemnina, oprame stanovanja in socialno varstveno oskrbo. Vseh 14 stanovanj ima kopalnico arhitekturno prilagojene, stanovalcem pa bo v prtljičju na voljo tudi skupni opremljen proster.

Darja Pavlina, vodja službe za stanovanjska razmerja je glede kriterijev za pridobitev najemnega stanovanja povedala: »Na razpisu lahko sodelujejo osebe starejše od 65 let, katerih zdravstveno stanje je takšno, da jim omogoča samostojno bivanje v stanovanju in so ekonomski sposobni plačevanja najemnine ter obratovalnih stroškov. Prednost pri dodelitvi bodo imeli občani Mestne občine Celje, upoštevali pa bomo tudi njihov trenutni stanovanjski status, zdravstvene razmere in starost.«  

V družbi še poudarjajo, da je razpis odprt do 16. 4. 2021.

M.I.