Družba Nepremičnine Celje z javnim razpisom za neprofitna stanovanja v mestni občini Celje za obdoje 2022-2024

Avtor: Jan Grušovnik

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je na spletni strani www.nepremicnine-celje.si objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Mestne občine Celje. Z razpisom bo družba podelila 36 stanovanj za mlade in mlade družine v soseski Dečkovo naselje – DN 10, 5 arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička in 109 stanovanj za druge upravičence do neprofitnih stanovanj, od tega bo na voljo 50 stanovanj v soseski Dečkovo naselje – DN 10 in 59 stanovanj na drugih lokacijah Mestne občine Celje. Stanovanja bodo podeljena v letih 2022, 2023 in 2024.

Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o.: »Z letošnjim razpisom sledimo strategiji družbe, da omogočimo dostop do javnih najemnih stanovanj različnim skupinam prosilcev. V obdobju razpisa bomo podelili 150 stanovanj. Največ podeljenih stanovanj bo v novi stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10. Že pri načrtovanju soseske smo si zastavili cilj, da v novi soseski javna najemna stanovanja podelimo različnim skupinam prebivalcev, tako bodo v njej našli svoj prostor tako starejši, kot mladi in mlade družine, invalidi ter drugi upravičenci do neprofitnih stanovanj.«

Višina najemnine za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin. Najemniki bodo lahko uveljavljali tudi pravico do subvencije v skladu z navedeno uredbo. Poleg splošnih pogojev, morajo prosilci za uspeh na razpisu izpolnjevati tudi dohodkovne in premoženjske pogoje v skladu z zakonodajo.

Darja Pavlina, vodja službe za stanovanjska razmerja: »Dodelitev stanovanj bo potekala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Posebnost letošnjega razpisa je vključitev posebnih skupin prosilcev kot so mladi in mlade družine ter invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička. Med kriterije za dodatne prednostne kategorije upravičencev smo uvrstili trajanje bivanja v Mestni občini Celje, izobrazbo, predhodne uvrstitve na liste za upravičence, zaposlitev, delovno dobo, žrtve nasilja v družini in vrsto poklica.«

Rok za oddajo vlog je 5. 11. 2021. Vse dodatne informacije zainteresirani lahko dobijo v objavljeni razpisni dokumentaciji na www.nepremicnine-celje.si, e-poštnem naslovu [email protected]  in telefonu 03 42 65 100 v času uradnih ur družbe.

Vir: Nepremičnine Celje, d.o.o.