Družba Unior.d.d. in Alpska investicijska družba d.o.o. še nista izvedli pravnega posla

Fotografija je simbolična. Foto: pixabay.com

Kot smo že poročali, bi morala Alpska investicijska družba d.o.o. do včeraj, dne 6. 2. 2018 izpolniti vse odložne pogoje iz Pogodbe o prodaji, ki je bila sklenjena dne 11. 12. 2017 za namen prenosa 98,56% lastninskega deleža družbe Unior d.d. v družbi RTC Krvavec na Alpsko investicijsko družbo d.o.o..

So pa danes v družbi Unior d.d. objavili, da je bil včeraj, dne 6. 2. 2018 med družbo Unior d.d. in Alpsko investicijsko družbo d.o.o. sklenjen nov aneks, ki določa, da morajo biti vsi odložni pogoji za izpolnitev pravnega posla opravljeni do dne 16. 4. 2018.
Office, Work, Workspace, Business, Desk
To je torej že tretji rok za izpeljavo pravnega posla o prenosu 98,56% deleža RTC Krvavec med strankama, tako, da se na tem mestu postavlja vprašanje kdaj bo v resnici sploh prišlo do izpolnitve zavez v sklenjenem pravnem poslu in če se bo le-ta dejansko zgodil.
 
M.I.