Družba Unior d.d. širi svoje poslovanje v kovaški industriji, prodaja pa deleže v turizmu

Družba Unior d.d. je dne 4. 1. 2018  z nakupom 44,65% deleža v podjetju Unidal d.o.o. s sedežem v Vinovcih, postala 100% lastnik tega podjetja in tako svoje poslovanje razširila na področje kovanja odkovkov za avtomobilsko industrijo, s katerimi se ukvarjajo v podjetju Unidal d.o.o..

 
Automobile, Engine, Car
Skupina Unior d.d. je bila sicer v podjetju Unidal d.o.o. s svojim lastniškim deležem prisotna že vse od leta 2006, s tem nakupom pa je postala edini lastnik tega podjetja. Pogodba o nakupu je bila podpisana dne 28. 12. 2017 s prodajalcem Dalekovod d.d. s sedežem v Zagrebu, prenos lastništva pa se je zgodil  dne 4. 1. 2018.

Nekaj dni zatem, natančneje dne 19. 1. 2018 je družba Unior d.d. z ALPSKO INVESTICIJSKO DRUŽBO d.o.o. podpisala Aneks k pogodbi o prodaji svojega 98,56% deleža v družbi RTC Krvavec d.d., ki sta jo partnerja podpisala dne 11. 12. 2017.

Aneks določa, da morajo biti do dne 6. 2. 2018 izpolnjeni vsi odložni pogoji za izpolnitev pravnega posla iz osnovne pogodbe.

S tem bo družba Unior d.d. prodala svoj lastniški delež v družbi RTC Krvavec d.d..

M.I.