V minulih dneh je potekala seja nadzornega sveta družbe Unior Kovaška industrija d.d. na kateri so se seznanili, da je družba v letošnjem devetmesečnem obdobju svojo zadolženost pri bankah znižala za 8,2 milijona evrov. Pri tem redno izpolnjujejo obveznosti do zaposlenih, poslovnih partnerjev in bank.

V družbi Unior so v prvih devetih mesecih leta 2018 dosegli 183,8 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 1,7 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju. Vendar so v družbi poudarili, da se je potrebno zavedati, da je bila v lanskem obdobju del družbe še družba RTC Krvavec, ki je v lanskih devetih mesecih ustvarila 3,7 milijonov evrov.

Žal so bili v družbi Unior v letošnjem letu izpostavljeni neugodnim gibanjem dodatkov na cene jekla, kar je pomenilo 620 tisoč evrov več izdatkov. Ti negativni vplivi so imeli tudi vpliv na rezultat njihovih kovačnic na Kitajskem in na Hrvaškem v višini 1,5 milijona evrov. Vendar so kljub vsemu v družbi v prvih devetih mesecih  prihodke od prodaje povečali za 2,2 odstotka na 128,1 milijon evrov, kar pomeni 2,8 milijona evrov več kot v enakem obdobju lanskega leta. S tem so svoj devetmesečni plan presegli za 4,3 milijona evrov.

Največ je k dobremu poslovanju pripomogel program Odkovki, ki svoje izdelke dobavlja skoraj izključno avtomobilski industriji. V tem programu so v devetih mesecih zabeležili 14,1 odstotno rast prihodkov od prodaje ali drugače povedano 11 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Odkovki so tako ustvarili 89,2 milijona evrov prodaje, kar predstavlja 70 odstotkov celotne družbe Unior.

Program Strojegradnje je v prvih devetih mesecih ustvaril za 9,3 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani. V podjetju so to tudi pričakovali, saj imajo v tem programu trenutno veliko projektov, ki so v fazi izdelave in bodo realizirani v zadnjem kvartilu letošnjega leta. V lanskem letu pa je bilo v Strojegradnji največ projektov realiziranhi v prvih devetih mesecih.

M.I.