Država denar migrantom, Zoran Janković občanom 27 % povišanje cen vrtcev

Foto: Zajem zaslona (Twitter/Uroš Leva)

Državni proračun ne more obstati sam od sebe, zato je potrebno vsake izdatke nadomestiti tudi s prihodki. Zaradi tega vsaka nenadzorovana potrošnja državnega denarja, na drugi strani prinaša potrebo po večjem obsegu sredstev, ki jih je potrebno pridobiti nazaj. In to se nam danes odraža v skoraj vsakodnevnem uvajanju novih in novih davkov, ter nenazadnje dražanju različnih storitev. vse to pa poteka na plečih državljanov Slovenije.

Medtem, ko tako poročsanje medijev, kot številke policije kažejo na dnevno višanje številk ilegalnih migrantov, to za državo pomeni višanje izdatkov za to kategorijo ljudi. Sodeč po odzivu oziroma bolje rečeno neodzivu vlade, se jim to ne zdi pomembna tema, hkrati pa ne vidijo težav v financah namenjenih za te migrante. Številke jih kot kaže ne skrbijo, saj raje ljudem dnevno namenjajo nove davke in solidarnostne prispevke ter delovne dni.

Žal trenutno postopanje vlade Roberta Goloba kaže, da se vse to uvaja s predvezo finančnih potreb za sanacijo po uničujočih poplavah, ki so Slovenijo prizadele 4. avgusta 2023. Odzivi ljudi s terena namreč kažejo, da je bilo doslej državne pomoči prizadetim namenjene izredno malo. Pri tem je še zanimivo, da ima dejansko država denar za ilegalne migrante, nima pa denarja za naše otroke. Ljubljanski župan Zoran Janković naj bi namreč razmišljal o 27 % povišanju cen oskrbnin v ljubljanskih vrtcih. Takšno povišanje bi prebivalce Ljubljane lahko doletele z mesecem oktobrom. To je še en dokaz, da za ilegalne migrante je denar, ni pa ga za naše otroke.

Vir: X