Dve dijakinji Gimnazije Celje – Center prejeli zlato Cankarjevo priznanje

Foto: GCC

Letos je tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje potekalo 10. marca na Osnovni šoli Borcev za severno mejo, Maribor. Tekmovanja sta se udeležili tudi dijakinji Gimnazije Celje – Center, četrtošolka Neža Kočnik in drugošolka Martina Lenko. Obe sta za svoje znanje prejeli zlato priznanje. Še poseben uspeh je dosegla Martina Lenko, ki je zasedla 1. mesto v državi.

Samo tekmovanje je potekalo na treh stopnjah in sicer na šolski, območni in državni. Tekmovalci so morali dokazovati poglobljeno poznavanje literarnih besedil  – dijaki prvega in drugega letnika literarno delo Mojce Kumerdej Temna snov in Marka Sosiča Balerina balerina. Dijaki tretjih in četrtih letnikov so morali poglobljeno poznati literarna dela Mihaila A. Bulgakova Mojster in Margareta ter Mateja Dolenca Vampir z Gorjancev. Mentorici dijakinjama sta bili profesorici Tanja Štante Bešnina in Jasmina Temnik Kerš. S tem sta dijakinji ponovno potrdili odlično delo Gimnazije Celje – Center na področju pouka slovenskega jezika, ki ne obsega zgolj priprav na Cankarjevo tekmovanje in dobrih maturitetnih rezultatov, ampak tudi številne obšolske dejavnosti s področja poezije, proze, slam poezije, kreativnega pisanja in gledališča.
Ob tem času, ko so se na šoli razveselili teh uspehov svojih dijakinj, sami zaključujejo z zbiranjem letošnjih dijaških besedil za literarno revijo Podstrešje, ki bo javnosti predstavljena ob zaključku šolskega leta. Veseli so tudi uvrstitve dveh dijaških filmov na državno tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik – književnost na filmu. Tekmovanje bo potekalo prihodnji teden v Ljubljani.
 
M.I.