sobota, 18 maja, 2024
Doma Slovenija Eden najpomembnejših dogodkov v novejši slovenski zgodovini: Na današnji dan pred 30...

Eden najpomembnejših dogodkov v novejši slovenski zgodovini: Na današnji dan pred 30 leti bila ustanovljena volilna koalicija DEMOS

Demos slavi svojo trideseto obletnico združenja v volilno koalicijo. Ustanoviteljice Demosa so bile Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovenski krščanski demokrati, Socialdemokratska zveza Slovenije in Gibanje zelenih. Poleg njih so sodelovale še Mladi krščanski demokrati, Zveza slovenske kmečke mladine in Socialdemokratska mladina.

Slovenija se spominja enega izmed najpomembnejših dogodkov v njeni novejši zgodovini. Na ta dan, pred tridesetimi leti, 8. januarja 1990 se je ustanovila volilna koalicija DEMOS. Ustanoviteljice so se zavezale, da se bodo skupaj udeležijo skupščinskih in drugih volitev leta 1990, sodelujejo za uresničevanje skupnega programa DEMOS pri odločanju v skupščinah in drugih organih, v katere bodo izvoljeni predstavniki opozicije in skupaj vodijo druge politične akcije. Sporazum so podpisali dr. Jože Pučnik, Ivan Oman, Alojz Peterle, Dušan Plut in dr. Rajko Pirnat.

Zgodovinski sporazum je objavil predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. Med drugim v 4.členu piše, da bo simbol DEMOS-a vseboval lipov list in je v slovenskih nacionalnih barvah, v njem pa so navedene vse članice opozicije. Program DEMOS temelji na suverenosti države slovenskega naroda, parlamentarni demokraciji, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin in zagotavljanju družbene ureditve, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Izhodišče programa je predstavljala Majniška deklaracija iz leta 1989.

Demosova vlada maja 1990 (Foto: Tone Stojko, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije).

Jože Pučnik je bil prvi predsednik DEMOSA
Pred tridesetimi leti je bilo tudi imenovano predsedstvo DEMOS-a. Predsednik je postal dr. Jože Pučnik. Vsaka opozicijska stranka je imenovala svoje člane v predsedstvo DEMOSA. Predstavniki SDZ-ja so bili Janez Janša, dr. Rajko Pirnat, dr. Dimitrij Rupel, dr. Hubert Požarnik, Dušan Plut, dr. France Bučar in Anton Peršak. Predstavniki SDZS so bili dr. Katja Boh, mag. Matjaž Šinkovec, Andrej Magajna in Silvester Plahutnik. Člana SKZ-ja sta bila Marjan Podobnik in Ivan Oman. Predstavniki SKD so bili dr. Andrej Capuder, Lojze Peterle in Franc Miklavčič. Predstavniki ZS-a so bili Peter Jamnikar, dr. Peter Tancig, dr. Leo Šešerko, dr. Lovro Šturm, Franc Golija, Vitomir Gros in Radoslav Hočevar.

Prva in druga stran zgodovinskega nastanka volilne opozicije Demos. (Foto: Twitter)

Demos popeljal Slovenijo v osamosvojitev in jo ubranil pred agresorsko JLA 
8. januarja 1990 je bila torej s sporazumom o ustanovitvi »DEMOS – Združena opozicija« oblikovana politična struktura novonastalih strank, ki je v aprilu 1990 zmagala na prvih večstrankarskih volitvah in z uvedbo temeljnih demokratičnih struktur sprožila demokratizacijo ter popeljala Slovenijo na plebiscit o samostojnosti, jo nacionalno osamosvojila in v vojni za Slovenijo slovenski narod ubranila pred agresorsko JLA.

Med najpomembnejše posameznike uvrščamo očeta slovenske državnosti in vodjo Demosa dr. Jožeta Pučnika, ki se je ob 10. obletnice Demosa tistih časov spominjal z besedami: “Takrat so mnogi izrecno in dejansko aktivno nasprotovali prizadevanjem Demosa za samostojno Slovenijo. Tega danes ne marajo več omenjati, na to bi radi pozabili, toda tega se pozabiti ne da.”
Tretja in četrta stran zgodovinskega sporazuma o nastanku volilne opozicije Demos. (Foto: Twitter)

Tretja in četrta stran zgodovinskega sporazuma o nastanku volilne opozicije Demos. (Foto: Twitter)

V 30 letih so predstavniki bivšega režima zameglili pravo resnico o osamosvojitvenih procesih Slovenije
Vendar se danes po 30 letih namerno zamegljuje osamosvojitvene procese, saj obstaja resna težnja po pozabi prelomnih dogodkov, ki so Slovenijo iztrgali iz krempljev komunizma in jo popeljali v samostojnost. Prav tako se v javnosti in zgodovinopisju potvarja zgodovinske dogodke, blati se osamosvojitelje slovenske države in se skuša zmanjšati njihovo vlogo pri osamosvojitvenih dogodkih ob koncu 80-ih in 90-ih let prejšnjega stoletja.

Demos-združena opozicija. (Foto: Arhiv Nova24tv)

Izjave vidnih predstavnikov vlade na komunističnih procesijah, da je bila samostojna Slovenija zgrajena na temeljih partizanskega boja, dokazujejo močno željo po potvarjanju zgodovine slovenstva. Nasledstvo nekdanjega totalitarnega režima z vse bolj množičnim čaščenjem fiktivnih dogodkov iz komunističnega enopartijskega sistema vzdržuje laži in ohranja stara partijska omrežja, ki so Slovenijo pahnila v drugorazrednost.

Predsedstvo Demos. (Foto: Twitter)

Predsedstvo Demos. (Foto: Twitter)

Boj DEMOS-a po 30 letih še vedno ni končan
Ko je šlo zares, je bila koalicija DEMOS tista, ki je s svojim delovanjem postavila temelje slovenske samostojnosti in sprožila dogodke, ki so Slovenijo popeljali do uvedbe večstrankarskega demokratičnega sistema ter omogočila suvereno in neodvisno državo slovenskega naroda. Boj Demosa po 30 letih še ni končan, kajti še vedno traja bitka za uveljavljanje demokratičnih in moralnih vrednot ter vladavine prava. Primanjkuje nam demokratične tradicije in kulture ter politične strpnosti.

Demos. (Foto: Arhiv Nova24tv)

Delovanje sodstva je marsikdaj neučinkovito in nepravično. Slovensko gospodarstvo in bančništvo je nekonkurenčno ter obremenjeno z državno lastnino. Medijski prostor še vedno ni uravnotežen. Zato je pomembno, da nadaljujemo ideje in smer DEMOSA ter boj proti razkrajanju totalitarnih vzorcev in boj za vzpostavitev polnokrvne demokracije.

Avtor Luka Perš, prispevek je bil prvotno objavljen tukaj.