Eden od devetih satelitskih urgentnih centrov tudi v Šmarju pri Jelšah

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Štajerski val je poročal, da je država Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah odobrila enoto triaže, kar pomeni, da bodo lažje izpeljali projekt vzpostavitve urgentnega centra. Urgentni centri s aktivno ekipo bodo skrbeli za nujne – interventne primere izven zdravstvenih domov.

Ob tem je Štajerski val še poročal, da je tudi direktorica doma Jasna Žerak izrazila zadovoljstvo, da je vlada v ponedeljek določila financiranje triaže tudi v Šmarju pri Jelšah. Država si namreč prizadeva za ustanovitev satelitskih urgentnih centrov na območjih s slabšo pokritostjo urgentnih zdravstvenih storitev.

Z izpeljanim projektom bo tudi v Šmarju pri Jelšah vseskozi na voljo ekipa, ki bo skrbela za pokrivanje nujnih primerov na terenu. Triaža enota pa bo pacientom prinesla sodoben način razvrščanja pacientov glede na nujnost obravnave.

Po trenutnih načrtih bi naj satelitski urgentni center zaživel jeseni, saj je potrebno do takrat izvesti izobraževanja kadra in ureditev prostorov.

Avtor: SP

Vir: Štajerski val