Energetska obnova drsališča v mestnem parku

Foto: ZPO Celje

Družba ZPO Celje d.o.o., ki upravlja športno-rekreacijske objekte v Mestni občini Celje, v teh dneh zaključuje prvo etapo energetske obnove drsališča v mestnem parku. Kot ugotavljajo v družbi, je ledena dvorana že močno dotrajana in energetsko neučinkovita, zato je bila obnova nujna.

V minulih tednih je bila izvedena energetska sanacija strehe z zamenjavo kritine, prav tako je obnovljena in ustrezno zaščitno prebarvana nosilna konstrukcija strehe. V zaključnem delu je tudi klimatizacija dvorane ter prenova elektro in strojnih inštalacij.

Obnovitvena dela opravlja podjetje Remont d.d., pogodbena vrednost del pa znaša nekaj manj kot 740 tisoč evrov. V skladu z razpoložljivimi finančni sredstvi sta predvideni nadaljnji fazi energetske obnove, namestitev fotovoltaičnih panelov ter obnova in dodatna izolacija fasade drsališča.

Vrednost celotne naložbe je ocenjena na 1,2 milijona evrov. Del sredstev, potrebnih za investicijo, v višini 274.200 evrov je že načrtovanih v letošnjem občinskem proračunu, mestni svet pa je soglašal  (in na zadnji seji v zvezi s tem po skrajšanem postopku sprejel tudi spremembe odloka o proračunu), da se lahko družba ZPO Celje d.o.o. za izvedbo energetske sanacije drsališča zadolži do višine 750 tisoč evrov, z dobo vračanja do pet let.

Mestna občina Celja kot lastnica objekta drsališča namerava kandidirati na razpisu Eko sklada »Finančne vzpodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo«, kjer lahko pridobi do 20 odstotkov nepovratnih sredstev.

V družbi Arhitekt Ernst d.o.o., ki je projektirala energetsko prenovo drsališča,  so izračunali, da bodo porabe energije za hlajenje za približno 20 odstotkov nižja, ob strmem dvigu cen energije pa bodo prihranki pri stroških še višji.

Začetki drsališča v celjskem mestnem parku segajo v leto 1963, ko je bila zgrajena drsalna ploskev, sledila je izgradnja tribun, leta 1973 pa je ta športno rekreacijski objekt dobil tudi streho. V vseh teh letih je bilo na objektu in v njegovi okolici izvedenih več investicij.

MOC