Evropska sredstva za gradnjo kanalizacijskega območja v Celju, Štorah in Vojniku

Foto: Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Celje 12. november 2020 – Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik sodelujejo v skupnem projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje. Mestna občina Celje je nosilka projekta vrednega 11,1 milijona evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Pred dnevi so bile občine seznanjene, da bodo za projekt prejele nekaj manj kot 5,9 milijona eurov sredstev sofinanciranja in sicer 4,7 milijona eurov iz EU (Evropski sklad za regionalni razvoj)  ter 1,2 milijona eurov iz državnega proračuna.

Vrednost projekta na območju Mestne občine Celje je ocenjena na skoraj 5,8 milijona eurov brez DDV in bo tako prejela sredstva v višini 3,9 milijona eurov.

S projektom želijo občine deležnicezgraditi več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 28,3 kilometra in sicer na območjih manjših aglomeracij, ki do sedaj še niso bile priključene na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave. Mestna občina Celje bo s tem pridobila nekaj več kot 15 kilometrov kanalizacijskega omrežja na katerega bodo priključili 402 objekta ter 12 črpališč.

V občini bodo tako rešili težave z odtekanjem odpadnih vod iz pretočnih greznic v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke. Kanalizacijsko omrežje bo priključeno na čistilno napravo Celje in čistilno napravo Škofja vas.

“Za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev je ta naložba nujno potrebna”, so dodali na celjski občini.

M.I.