V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Opremljanje IC Dobje«. Za 573 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Dobje v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 202 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Dobje v industrijski coni uredila pripadajočo prometno, vodno in energetsko infrastrukturo s ciljem pospešiti ustvarjanje novih delovnih mest, zagotavljati višjo dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij ter omogočiti rast in razvoj poslovanja. To bo okrepilo razvoj gospodarskih dejavnosti na regionalni in državni ravni, hkrati pa se bodo izboljšali tudi pogoji za življenje in zaposlovanje na območju občine, Obsotelja in Kozjanskega ter Savinjske regije.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Uredništvo