Evropska sredstva za industrijsko cono v Šentjurju

Foto: pixabay.com

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur jug – 3«. Za skoraj 3,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šentjur v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobra 2,6 milijona evrov.

V okviru projekta bo Občina Šentjur uredila prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zagotovila protipoplavne ukrepe na območju Industrijske cone Šentjur jug – 3. S tem bo zagotovila dostop do gradbenih parcel, na katerih se bo izvajala poslovna dejavnost.

Naložba bo prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni, k povečanju dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij ter k povečanju zaposlovanja v podjetjih na tem območju.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Uredništvo