Evropska sredstva za nakup osebnih vozil za izvajanje invalidskega varstva in obravnave v skupnosti

Foto: pixabay.com

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 400 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 320 tisoč evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, v okviru katerih se bo kupilo osebna vozila za izvajanje nalog koordinatorjev za obravnavo v skupnosti in koordinatorjev invalidskega varstva. Slednje bo koordinatorjem omogočalo bolj kakovostno izvajanje obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju v njihovi skupnosti in spremljanje izvajanja storitev osebne asistence na terenu. Javni razpis odgovarja tudi na spremenjene okoliščine zaradi pojava epidemije, ki uporabnikom onemogoča dostop do storitev koordinatorjev, do pomoči pri psihosocialni rehabilitaciji in socialni reintegraciji v skupnost.

Javni razpis, na katerega lahko kandidirajo javni socialno varstveni zavodi, bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo predvidoma v petek, 26. februarja 2021.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko