Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje v občini Laško

Foto: pixabay.com

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Laško«. Za 4,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Laško v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobra 2,1 milijona evrov.

V okviru projekta bo Občina Laško zgradila manjkajočo kanalizacijo v dolžini 7.780 metrov v aglomeraciji Laško, pet črpališč in zadrževalni bazen za padavinske vode. S tem bo zagotovila ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode za dodatnih 595 prebivalcev.

Z realizacijo investicije bo dosežena 98,27 odstotna priključenost na javno komunalno omrežje v aglomeraciji Laško.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Uredništvo