Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče

Foto: pixabay.com

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče«. Za pet milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Zreče v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 1,3 milijona evrov.

Občina Zreče bo v okviru projekta zgradila 12.554,52 metra sekundarne kanalizacije in pet črpališč z namenom priključitve 742 prebivalcev na sistem odvajanja komunalne odpadne vode, ki se zaključi z ustreznim čiščenjem na čistilni napravi za 8.500 populacijskih enot. Glavni cilj projekta je zmanjšanje emisij v vode.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko