Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin za mlajše od 65 let«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša skoraj 7 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 5,5 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami, motnjami v gibanju in z napredovalno kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja. Gre za osebe, ki so mlajše od 65 let in so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.

Sofinanciranih bo predvidoma 25 namestitvenih kapacitet in nakup predvidoma 25 vozil (največ eno vozilo na posamezno namestitveno enoto) v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Namestitvene kapacitete se lahko zagotovijo z gradnjo ali s pridobitvijo nepremičnin.

Javni razpis, na katerega lahko kandidirajo javni socialnovarstveni zavodi, ki opravljajo dejavnost nastanitvenih ustanov, bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo predvidoma v petek, 12. marca 2021.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko