(Intervju) Simon Kroflič: “Štore potrebujejo neprofitna stanovanja.”

Foto: Simon Kroflič

Kandidat za župana občine Štore, Simon Kroflič je z nami spregovoril o pomembnih projektih za občino in občane. Simon Kroflič je spregovoril o viziji občine v naslednjih štirih letih.

Zakaj ste se ponovno odločili za kandidaturo za župana?

Odločitev je bila preprosta, saj sem v zadnjih štirih letih bil občinski svetnik in član Odbora za finance in občinsko premoženje. V tem času sem kot svetnik aktivno sodeloval in podpiral vse pomembne naložbene projekte v naši občini. Menim pa, da se je premalo naredilo na področjih, kot so: zdravstvena oskrba občanov, skrb za starejše, stanovanjska problematika mladih družin, ureditev cestne infrastrukture, medgeneracijsko sodelovanje. Ko bom izvoljen za župana, bom v ospredje postavil tovrstno tematiko in se aktivno lotil reševanja le-te.

V svojem programu se zavzemate za zdravstvene dejavnosti. Kaj imate v mislih?

V preteklosti smo bili v zdravstvenem domu priča ukinitvi medicine dela, prometa in športa, prav tako smo ob upokojitvi pediatrinje ostali brez nadomestila zanjo. Za občane in občanke je to velika izguba, zato je treba v prihodnje zagotoviti stalnega pediatra. Nedopustno je, da so zdaj starši primorani svoje otroke voziti v Celje. V času koronakrize so bili občani izredno razočarani z odzivnostjo in dostopnostjo do zdravstvenih storitev, žal pa glede na pritožbe nezadovoljstvo prisotno še danes. Občina kot soustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje mora imeti pomembnejšo vlogo pri reševanju tovrstnih vprašanj.

Skrb za starejše je aktualna tema. Kako jo vidite vi?

Na tem področju je resnično treba veliko postoriti. Intenzivneje podpreti aktivnosti, ki se že izvajajo, kot je oskrba na domu, projekt Starejši za starejše in ostali. Prva aktivnost je v smeri ureditve brezplačnih, prostovoljnih prevozov tako imenovani program Prostofer, ki že uspešno deluje v okoliških občinah. Potrebno je to problematiko naslavljati tudi na nivo državne politike, saj je nujno aktivnejše sodelovanje med lokalnimi in državnimi inštitucijami.

Kako vidite reševanje stanovanjske problematike mladih.

Najmanj aktivnosti se je trenutno namenilo ravno tem področju. Moj namen je, da v naslednjih letih zagotovimo pogoje za izgradnjo neprofitnih stanovanj za mlade družine. V občinski lasti je nekaj primernih lokacij, za katere menim, da je možna gradnja v sorazmerno kratkem času. S sprejetjem občinskega prostorskega načrta pa lahko zagotovimo tudi gradnjo individualnih stanovanjskih objektov. Vloga občine pri tem pa je v zagotavljanju urejene infrastrukture in primerni višini komunalnega prispevka, saj le tako lahko poskrbimo, da bodo mladi ostali v naši občini.

Kako je urejena cestna infrastruktura v vaši občini?

Na tem področju ne moremo mimo dejstva, da je žal še vedno veliko cestnih odsekov v zelo slabem stanju. V preteklem mandatu smo sorazmerno velik delež občinskega proračuna namenili obnovi cestne infrastrukture, vendar pa se nam odraža dolgoletna podhranjenost investicij na tem področju. V naslednjem mandatnem obdobju bo treba nameniti več sredstev.

Kaj boste najprej storili kot novo izvoljeni župan?

Želim biti župan vseh občank in občanov, zato bo moja prva naloga obiskati vse zaselke v občini in s prebivalci opraviti razgovor o problematikah, začenši na Lipi, kjer je zdaj sedež Občinske uprave.

Uredništvo