Evropska sredstva za vse, ki si želijo uresničiti podjetniško idejo

Foto: pixabay.com

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori za projekta »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« in »Podjetno nad izzive PONI RRA Koroška«. Za projekta v višini skoraj 1,7 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval dobrega 1,2 milijona evrov. Gre za prva dva od osmih projektov v okviru celovitega projekta »Podjetno nad izzive«, ki se bo izvajal na področju celotne Slovenije. Njegov namen je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo uresničiti podjetniško idejo.

Glavni cilj projekta Podjetno nad izzive je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja odprle osebe s podjetniško idejo. Za spodbuditev podjetniške aktivnosti in uspešen razvoj poslovnih idej je namreč v prvi fazi potrebna vsebinska podpora mentorjev, strokovnjakov in podjetnikov. Projekt zajema podporne aktivnosti, s katerimi se udeležencem v obdobju štirih mesecev zagotovi zaposlitev in podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in uresničijo lastne poslovne ideje. Program usposabljanja udeležence pelje vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in poslovnega načrta ter jih celostno seznani z vsemi pomembnimi področji v podjetništvu. Dodatno jim projekt omogoča uporabo fizične infrastrukture po principu co-workinga.

Za projekt »Podjetno nad izzive PONI RRA Koroška« v vrednosti 852.800,00 bo ESRR prispeval 639.600,00 evrov. Projekt bo izvajala Regionalna razvojna agencija za Koroško.

Za projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 bo ESRR prispeval 582.036,00 evrov. Projekt bo izvajala Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije.