Evropska sredstva za zaposlovanje in usposabljanje v kulturi

Foto: pixabay.com

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za javni razpis za izbor projektov »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021«. Skupna višina sredstev za javni razpis, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za kulturo, znaša 627 tisoč evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 502 tisoč evrov.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, ki bo omogočalo dvig zaposljivosti, krepitev usposobljenosti in podporo socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3 (osebe z osnovnošolsko izobrazbo) ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve. To se bo doseglo z vključevanjem oseb v kulturne programe in projekte izvajalcev na področju kulture ter s spodbujanjem delodajalcev, da te osebe zaposlujejo na obstoječih ali novih delovnih mestih.

Cilj javnega razpisa je vključevanje oseb v projekte izvajalcev na področju kulture na način, da se jim omogoči enoletna zaposlitev za polni delovni čas na novih ali obstoječih delovnih mestih ali vključitev v usposabljanje. V okviru javnega razpisa je načrtovana vključitev 40 udeležencev v spodbude za zaposlitev in 60 v usposabljanja.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti, posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, delujejo na področju razpisa ter izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Ministrstvo za kulturo bo javni razpis objavilo predvidoma v petek, 11. junija 2021.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko