Evropska sredstva za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravinje in Polskave

Foto: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Ljubljana, 13. januar 2021 – Služba vldae za razvoj in evropslo kohezijsko politiko je izdala odočitev o finančni podpori projektu “Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo”.

Gre za 18,2 milijona evrov vreden projekt pod vodstvom Direkcija Republike Slovenije za vode. Okoli 7,1 milijona evrov bo za projekt namenil tudi Evropski sklad za regionalni razvoj.

S projektom se želi zmanjšati poplavno ogroženost Dravinje in Polskave na območju petih občin: Majšperk, Slovenske Konjice, Videm, Kidričevo in Slovenska Bistrica.S tem bodo zavarovali 2.800 oseb in 945 poplavno najbolj ogroženih stavb.

M.I.