Finančna pomoč prevozniškemu sektorju

Foto: pixabay.com

Med ukrepi, ki jih je zaradi epidemije koronavirusa država sprejela za premostitev težav v prevozništvu, je tudi možnost kreditov za financiranje tekočega poslovanja podjetij.

Na ublažitev finančnih posledic širjenja virusa COVID-19 v prevozniškem sektorju se je država v sodelovanju s SID banko odzvala z vzpostavitvijo posojilnega sklada v vrednosti 35 milijonov evrov.

SID banka v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pospešeno izvaja aktivnosti za vzpostavitev posojilnega sklada finančnega inženiringa v predvidenem obsegu 35 milijonov EUR. Namenjen bo financiranju tekočega poslovanja podjetij iz prevozniškega sektorja.

Kredite bodo upravičenci (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in javni zavodi) lahko namenili financiranju stroškov dela, materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in (ne)opredmetenih sredstev, ki so nastali v času od 1.2.2020 dalje. Za pričetek izvajanja programa je potrebno izvesti še vse postopke za prijavo sheme državne pomoči skladno z Začasnim okvirjem EK in ostalo z namenom vzpostavitve sklada in pričetka njegovega izvajanja do konca meseca junija. V SID banki so prevoznikom na voljo za podrobnejša pojasnila in pomoč pri izpolnjevanju vlog za pridobitev kredita iz posojilnega sklada.

Podjetja iz prevozniškega sektorja bodo takoj po implementaciji Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) s strani poslovnih bank in SID banke pridobila kredite s poroštvom države (MSP do 80 %, velika podjetja do 70%) že s samo sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer bodo morala izpolnjevati vse pogoje, kot jih določata zakon in uredba.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo