Finančna uprava RS je v drugem svežnju z datumom odpreme 29. 5. 2020 poslala 686.961 informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. Od 31. 3. 2020, ko je bilo zavezancem izdanih prvih 798.943 informativnih izračunov, jih je tako letos skupaj izdanih 1.485.904. Naslednji (in hkrati zadnji) sveženj informativnih izračunov dohodnine bo odpremljen konec junija 2020.

POSEBNO OPOZORILO: Vse zadeve v zvezi z informativnimi izračuni dohodnine (vprašanja, preverjanja, itd.) lahko zavezanci s Finančno upravo urejajo prek klicnega centra na številki 08 200 1001 ali prek elektronske pošte finančnih uradov.

 Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 29. 6. 2020 podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 EUR do 400 EUR. Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancem izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom dohodnine strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno v informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor (29. 6. 2020) samodejno postal odločba.

Zavezanci, ki bodo prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. 6. 2020, bodo lahko izkoristili pravico do ugovora do vključno 29. 6. 2020. Sicer pa je rok za vračilo preveč plačane dohodnine 29. 7. 2020, rok za doplačilo dohodnine pa se prav tako izteče 29. 7. 2020.

V kolikor zavezanec vloži ugovor, ne nastane obveznost doplačila oz. vračila, saj informativni izračun dohodnine ne šteje za odločbo. Davčni organ bo v tovrstnih primerih izdal odločbo o odmeri dohodnine na osnovi vloženega ugovora.

V drugem svežnju bo informativne izračune dohodnine prejelo 686.961 zavezancev, od tega 244.063 (35,5 %) z doplačili, 350.950 (51,1%) z vračili, 91.948 (13,4 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 64.224.909 EUR doplačil in 219.721.151 EUR vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 263 EUR, povprečni znesek vračila pa 626 EUR.

Naslednji (in hkrati zadnji) sveženj informativnih izračunov dohodnine bo odpremljen konec junija 2020. V zadnjem svežnju bodo vključene zlasti fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov. Ostali zavezanci, ki so v letu 2019 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in ki do 15. julija 2020 na dom ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo dohodninsko napoved vložiti sami (ne glede na višino prejetega dohodka), in sicer do 31. avgusta 2020.

 

Vir: FURS