Finančna uprava RS poslala še drugi informativni izračun dohodnine za leto 2018

Foto: FURS

Danes je Finančna uprava RS poslala drugi in hkrati zadnji sveženj informativnega izračuna dohodnine za leto 2018. V tem svežnju bo izračun prejelo 590.109 oseb, v prvem svežnju je bilo poslanih 953.500 izračunov, kar pomeni, da je  informativni izračun za leto 2018 prejelo 1.543.609 oseb.

 

Na FURS opozarjajo, da vsi, ki bodo v teh dneh prejeli na svoj dom informativne izračune dohodnine za leto 2018, le-te pregledajo in primerjajo navedene prejemke v izračunu z prejemki, ki so jih prejeli v letu 2018. V kolikor ugotovijo neskladja imajo tako do 1. 7. 2019 možnost podaje ugovora. V kolikor neskladij ne sporočijo FURS lahko le-ta sklepa, da gre za finančni prekršek in ga kaznujejo z globo od 250 do 400 evrov.

Vsi, ki so s zadnjim svežnjem upravičeni do vračila preplačane dohodnine bodo to na svoj račun prejeli izplačano do 31. 7. 2019. Vsi, ki morajo doplačati dohodnino se jim rok za plačilo izteče prav tako 31. 7. 2019.

V drugem svežnju bo informativne izračune dohodnine prejelo 590.109 zavezancev, od tega 132.249 (22,4 %) z doplačili, 354.531 (60,1%) z vračili, 103.329 (17,5 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 41.137.069 doplačil in 206.460.218 EUR vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 311 EUR, povprečni znesek vračila pa 582 EUR.

NOVOST – eVročanje

Tisti zavezanci, ki so se prostovoljno vključili v sistem eVročanja preko eDavkov, bodo svoje informativne izračune dohodnine prejeli vročene le v eDavke, v papirnati obliki pa jih ne bodo prejeli. Takšnih zavezancev je v drugi tranši 3.755 ali 0,6%.

Informativni izračuni dohodnine, ki bodo vročeni preko eDavkov, ne vsebujejo UPN naloga, do njega lahko zavezanci dostopajo preko storitve eKartica. Zavezancem, ki nimajo veljavnega naslova in zavezancem, ki imajo določen zakonski naslov, bo vročitev informativnega izračuna dohodnine opravljena z javnim naznanilom z objavo na oglasno desko organa in enotni državni portal eUprava, in ne preko Pošte Slovenije.

Vir: FURS