Minister Zdravko Počivalšek je na Twitterju komentiral revizijsko poročilo Računskega sodišča RS o nabavah zaščitne opreme: “Veseli me objava poročila revizije nabave medicinske opreme, ki je bilo zadnje mesece tako spolitizirano. Zame je pomembno, da v poročilu ni nobenega govora o korupciji, kot je napovedovala opozicija, temveč gre za sistemsko analizo, v kateri igra MGRT manjšo vlogo. “ Podrobneje pa bo poročilo komentiral na novinarski konferenci.

V včeraj objavljenem poročilu je Računsko sodišče ugotovilo, da kljub upoštevanju izrednih okoliščin, vlada, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za obrambo in zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne in medicinske opreme niso bili učinkoviti. Zdravko Počivalšek priznava, da so neučinkovit sistem nadoknadili s kriznim upravljanjem in to uspešno.

Zdravko Počivalšek je še zapisal: “Veseli me objava poročila revizije nabave medicinske opreme, ki je bilo zadnje mesece tako spolitizirano. Zame je pomembno, da v poročilu ni nobenega govora o korupciji, kot je napovedovala opozicija, temveč gre za sistemsko analizo, v kateri igra MGRT manjšo vlogo,” in dodal, da soglaša s prvo ugotovitvijo o  tem, da Slovenija sistemsko ni bila pripravljena na izziv. Obenem sprejema tudi oceno, da na papirju niso bile povsem jasne pristojnosti nekaterih institucij. Pojasnil je: “Da, sistem je bil neučinkovit. Zato pa smo takoj pristopili s kriznim upravljanjem, da to nadoknadimo.

Odziv ministra Počivalška na poročilo Računskega sodišča o reviziji nabave medicinske opreme objavljamo v celoti:
Najprej naj povem, da me veseli, da je poročilo Računskega sodišča končno objavljeno, in da lahko sedaj presekamo vse špekulacije v zvezi s tem. To poročilo je bilo namreč zadnje mesece izjemno spolitizirano. Ker je bil dokument zaupen, so lahko v političnem zakulisju nekateri manipulirali, češ da bo poročilo zame in za stranko pogubno. No, tisti, ki so pričakovali, da bo poročilo potrdilo natolcevanja o korupciji, so zagotovo razočarani. V poročilu namreč ni govora o korupciji, ampak samo o analizi učinkovitosti sistema. In naj najprej poudarim, da se strinjam z osnovno ugotovitvijo, da je bil sistem neučinkovit, in da Slovenija ni bila pripravljena na tak izziv. Na to smo konec koncev tudi sami opozarjali. Ne strinjam pa se z oceno, da smo kot vlada delovali neučinkovito. Ravno nasprotno. Prav zaradi neučinkovitega sistema smo v tistih norih časih prvega vala k nabavi pristopili s kriznim upravljanjem. Vlada je tako s svojim delom nadoknadila to izhodiščno neučinkovitost sistema. In poskrbeli smo za to, da smo v tistem boju vseh držav za medicinsko opremo na koncu nabavili za naš zdravstveni sistem, kar je potreboval.

Torej nam je uspelo nabaviti opremo navkljub neučinkovitosti sistema. Zato sprejmem ugotovitev, da je bil sistem neučinkovit, zavračam pa oceno, da je bilo naše krizno delovanje v takem sistemu neučinkovito. To je zelo pomembno ločiti: neučinkovitost sistema in učinkovitost delovanja v takih pogojih. Računsko sodišče sicer analizira na eni strani ocenjevanje potreb po opremi s strani zdravstvenega sistema in na drugi strani same postopke nabave. Sam seveda ne morem komentirati, kako je zdravstveni sistem v tistih kaotičnih časih odločal o tem, kaj potrebuje. Je pa pomembno poudariti, da nisem sam odločil, kaj in koliko bomo kupili. Računsko sodišče prav tako v poročilu ugotavlja, da smo samo dobili podatek, kaj in koliko zdravstveni sistem potrebuje, nato pa smo pomagali pri pridobivanju informacij o potencialnih dobaviteljih in poskrbeli za dejansko dobavo. Zato je pomemben stavek v poročilu, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo najprej pridobilo mnenja strokovnjakov o ventilatorjih in šele potem posredovalo Blagovnim rezervam ponudbe za izvedbo postopka nabave. To pa smo jim posredovali, ker nas je Vlada RS zadolžila za pomoč zavodu, kar ugotavlja tudi računsko sodišče. Ravno o tej temi je bilo veliko špekulacij. Zdravstveni sistem nam je postavil nabavo ventilatorjev kot največjo prioriteto. Strokovnjaki so dali svojo oceno in kupili smo tisto, kar se je takrat dalo dobiti na trgu. In žal ni bilo mogoče dobiti tistih ventilatorjev, ki so jih nekateri zdravniki najbolj želeli. Ker jih enostavno ni bilo na voljo. Mogoče je bilo dobiti samo tiste, ki smo jih na koncu tudi dobavili. Res je, da so bili na dnu lestvice sprejemljivih, a bili so edini na voljo. In bili so sprejemljivi. In sedaj se tudi uporabljajo.

Torej, najprej je zdravstveni sistem naročil, kaj in koliko naj kupimo, potem je Zavod RS za blagovne rezerve izvedel postopek. To je zelo pomembno! Pri drugem vprašanju o samih postopkih nabave pa so nekateri očitki Računskega sodišča preprosto vprašljivi. Računsko sodišče namreč očita, da je bilo zaradi zmedenega sistema kršeno načelo transparentnosti in enakopravne obravnave vseh ponudnikov. Na podlagi sklepa Vlade RS pa je nabava iz razlogov skrajne nujnosti potekala po postopku s pogajanji brez predhodne objave, kot je to določeno v 46. členu Zakona o javnih naročilih. Pri tem postopku lahko naročnik celo sam izbere, koga bo sploh povabil k oddaji ponudbe. Pa smo se kljub temu seveda potrudili, da smo pridobili čim več ponudb. Torej smo naredili vse, kar smo v tistih tednih lahko, da bi imeli čim širšo izbiro in s tem zagotovljeno dobavo opreme. Računsko sodišče tudi ugotavlja, da vloga Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri izvedbi nabav ni bila jasna, ker vlada naših nalog ni natančno določila. Res je, na vladi v tistih prvih tednih nismo pikolovsko in birokratsko določili vseh podrobnosti. Preprosto zato, ker smo bili v izrednih razmerah. Ampak naša skupna naloga je bila povsem jasna: nabaviti opremo za zdravstveni sistem. In to nalogo smo tudi uspešno izvedli. Naša vloga je bila povezati in pomagati vsem drugim institucijam, ki so bile vsebinsko odgovorne za svoja področja. Nekatere institucije so strokovno ocenile, kaj in koliko nabaviti, druge institucije so bile zadolžene za postopek nabave. Naša naloga pa je bila pomagati vsem deležnikom ravno zato, ker je bil sistem sam po sebi neučinkovit.

Zato zavračam očitek, da bi vlada morala v tistih časih bolj natančno določiti naloge in pristojnosti. Za to enostavno ni bilo časa. Vem, da je težko razumeti, v kakšnem kontekstu je takrat vse skupaj potekalo. Je pa to ključno za presojo našega delovanja. In zavračam tudi očitek, da je bila Vlada RS neučinkovita, ker je s svojimi sklepi najprej za nabavo zadolžila Ministrstvo za zdravje, čez nekaj dni pa Zavod RS za blagovne rezerve. Da, prilagajali smo se situaciji in zato smo nekatere rešitve spreminjali iz tedna v teden. Ker se je situacija spreminjala, in ker smo iz dneva v dan ugotavljali neučinkovitost samega sistema in zato iskali konkretne rešitve. Bistveno pa je, da smo na koncu te rešitve tudi našli in uspešno nabavili opremo. Verjamem, da bo v prihodnjih dneh še veliko interpretacij poročila. Prosim vas, da si vzamete čas in ga v sami preberete. Zagotovo bo kdo poskusil iz konteksta vleči posamezne stavke, a bistveno je naslednje: poročilo v ničemer ne pritrjuje natolcevanjem opozicije in nekaterih medijev o korupciji. Najbolje, da ga sami preberete in presodite o tem, kdo ima prav.

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

 

Vir: Nova24TV

Uredništvo