Gospodinjstvom in malim gospodarskim odjemalcev v naslednjih treh mesecih v povprečju 20 % nižje položnice za električno energijo

Foto: pixabay.com

Vlada Republike Slovenije je na 7. dopisni seji sprejela Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije.

S tem ukprepom Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da se bodo računi za električno energijo v poprečnih gospodinjstvih znižali za okoli 20 odstotkov.

Odlok so izdali v okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Z odlokom se začasno poseže v obveznost plačila prispevkov, na način, da za čas od 1.3.2020 do 31.5.2020 mali poslovni in gospodinjski odjemalci električne energije ne plačujejo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, so odločitev pojasnili na ministrstvu.

M.I.