Gradnja polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin v Trnovljah poteka po načrtu

Foto: MOC

Z Mestne občine Celje so sporočili, da gradnja polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin, ki bo namenjena novim avtobusom javnega potniškega prometa in ostalim vozilom na to vrsto pogona poteka po načrtu. Tako so trenutno v polnem razmahu gradbena in strojno montažna dela, izvajalci del so tako pred kratkim položili komunalne vode in postavili nadstrešnico. Zato je mogoče ob pogledu na gradbišče že dobiti vtis, kako bo nova polnilna postaja v Trnovljah tudi izgledala.

Zaradi nove polnilne postaje je bilo potrebno prestaviti tudi obstoječi vodovod, ki ga je opravilo podjetje VO-KA d.o.o. . V teh dneh bo investitor Plinovodi d.o.o. Ljubljana začel z izgradnjo priključnega plinovoda in merilne postaje za zemeljski plin, tako da si v Mestni občini Celje obetajo zaključek del in tehnični prevzem za mesec december. Občina je že prevzela vseh deset novih avtobusov na stisnjen zemeljski plin, ki bodo lahko tako v začetku januarja prihodnje leto po zelo ugodnih cenah začeli voziti na petih linijah in bodo tako center mesta povezali z večjimi stanovanjskimi naselji.

Za tovrstno obliko pogonskega goriva so se na Mestni občini Celje odločili, ker je ta vrsta plina stisnjena na 200 barov in zavzame zelo malo prostora. Hkrati so vozila, ki jih poganja zemeljski plin zelo varna in okolju prijazna. Sami motorji delujejo zelo tiho in imajo dolgo življenjsko dobo, predvsem pa okolja skoraj ne obremenjujejo s PM10 trdimi delci. Ker želijo v Celju zmanjšati količino teh delcev je tudi tovrstna ureditev prometa eden od pomembnih ukrepov v okviru Odloka o načrtu za kakovost zraka za Mestno občino Celje. Omenjeni ukrep je zelo dobro sprejet tudi med občani saj je bilo v obdobju med letom 2014 do lani izplačanih 246.000 evrov nepovratnih finančnih spodbud v okviru tega odloka.

M.I.