Gradnje Žveplan izbrane za gradnjo navezovalne ceste od avtocestnega priključka Celje vzhod do Ljubečne

Foto: pixabay.com

Celje 6. avgust 2020 – Navezovalno cesto od avtocestnega priključka Celje vzhod do Ljubečne po izboru Direkcije za infrastrukturo gradilo podjetje Gradnje Žveplan.

Podjetje naj bi po načrtih z deli pričelo že v tem mesecu in projekt izgradnje dvopasovne ceste v dolžini 1360 metrov končalo v 18 mesecih. Vrednost investicije je ocenjena na 1,77 milijonov evrov. Z izgradnjo navezovalne ceste bo bistveno razbremenjen promet za Celje, saj bodo uporabniki iz  območja Ljubečne, Arclina, Vojnika, Dobrne in vsi, ki do obstoječe avtocestne povezave dostopajo s severnega dela dostopali po novi cesti.

Na javni poziv se je prijavilo več izvajalcev, vendar je bilo štorsko podjetje Gradnje žveplan najugodnejši ponudnik. Kot podizvajalec bo pri projektu sodelovalo tudi podjetje Elektrosignal iz Celja. Projekt zajema izgradnjo navezovalne ceste, krožnega krožišča, lokalne ceste skozi naselje Ljubečna. Skupna vrednost vseh del znaša 4,35 milijona evrov, od tega bo 2,8 milijona evrov sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj.

Vir: Novi tednik