Hisensovi tovarni v Velenju vlada namenila skoraj milijon evrov pomoči, s tem pripomogla k regionalnemu razvoju in novim delovnim mestom

Foto: Gorenje goup

Vladni odbor za gospodarstvo je družbi Hisense Evrope Electronics namenil milijon evrov nepovratnih sredstev in sicer za tovarno televizorjev, ki so jo postavili v Velenju. Nova tovarna je zaživela letos januarja in v njej so ustvarili tudi nova delovna mesta.

Vlada bo sredstva namenila zaradi povečanja proizvodnjih zmoglivosti same tovarne televizorjev v Velenju. Projekt so tako uvrstili v razvojni program 2021-2024 iz katerega bo vlada za omenjeno podjetje namenila največ 997.734 evrov. Gre za povečanje zmogljivosti tovarne televizorjev na obstoječi lokaciji Gorenja iz Velenja, naj bi pa bilo povečanje proizvodnjih zmoglivosti razdeljeno na več faz in bi se izvedlo v obdobju treh let.

Hisense tovarna televizorjev v Velenju lahko trenutno proizvede dva milijona televizorjev letno, po zaključeni zadnji fazi pa načrtujejo, da bo proizvodnja zmoglivost znašala 3,9 milijona televizorjev letno. Po navedbah vlade bo podjetje s tem projektom pripomoglo k regionalnemu razvoju z ohranjanjem delovnih mest in predvidenimi novimi 20 zaposlitvami.

Po prvotnih načrtih je podjetje Hisense načrtovalo gradnjo nove proizvodnje hale v Velenju, a je bila kasneje sprejeta odločitev, da bodo proizvodnjo uredili v nekdanji proizvodni hali HZPA na območju Gorenja. Trenutno v njej zaposlujejo 150 delavcev, kar je več kot so pričakovali na začetku, saj so tudi naročila presegla prvotna pričakovanja.

Uredništvo