Poletne počitnice so na I. gimnaziji v Celju izkoristili za temeljito prenovo kemijskega laboratorija in shrambe za kemikalije, kar je stalo 25 tisoč evrov.  Še večja naložba je bila prenova športnega igrišča, vrednost le-te je skoraj sto tisoč evrov.

Šola je dobila iz ministrstva za izobraževanje 80 tisoč evrov, ostalo je šola zbrala sama. Nazadnje je bilo igrišče prenovljeno pred devetimi leti, vendar se je v teh letih pošteno obrabilo, namreč poleg dijakov igrišče uporabljajo tudi drugi ljubitelji rekreacije.  Dr. Anton Šepetavc, ravnatelj šole je povedal, da bi bili v šoli zato veseli, če bi jim občina pri tem nudila kakršnokoli pomoč. Tako je šola prenovila atletsko stezo in igrišči za košarko in odbojko. Ta so vsem dostopna, igrišče za mali nogomet je zaradi uničevanja v preteklosti dostopno le za organizirane skupine.

M.I.