Po poročanju Novega tednika so v vrtcih sprejeli nekatere dodatne ukrepe glede uporabe otroških igrišč vrtcev, da bi omejili izpostavljenost otrok onesnaženim tlom in prahu. Sledili so dopolnjenemu protokolu ravnanj v povezavi z zdravjem otrok pri igri na otroških igriščih vrtcev. Protokol so v obdobju pred sanacijo igrišč na Celjskem pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Simona Uršič iz nacionalnega inštituta pojasnjuje, da je ključni ukrep preprečevanje prašenja, da je dobro zatravljeno, pomembna je tudi skrb za higieno in da bi se vseh teh ukrepov morali Celjani držati tudi doma. Tako se bodo otroci vseh javnih vrtcev v Celju do nadaljnjega po priporočilih inštituta igrali samo na utrjenih površinah oziroma na tistih delih igrišča, kjer lahko poskrbijo za njihovo varno igro. V vrtcih pa si bodo, da otroci ne bodo prikrajšani, prizadevali izvajati tudi druge dejavnosti na prostem, kot so denimo sprehodi.

Vsa igrišča javnih vrtcev Mestne občine Celje pa bodo za zunanje uporabnike po koncu poslovnega časa vrtcev do izvedbe sanacije zapirali. V Mestni občini Celje še pojasnjujejo: “Doslej je bilo izjema samo vrtčevsko igrišče enote Sonce v Kajuhovi ulici 5, ki je bilo po zaključku poslovnega časa vrtcev ter ob sobotah, nedeljah in praznikih odprto za zunanje uporabnike. Ker nekateri deli tega igrišča ne ustrezajo priporočilom iz dopolnjenega protokola NIJZ (okolica peskovnika ni utrjena, na zelenici pod drevesi so goličave) in ker izven poslovnega časa vrtca tam ni nadzora, je od 2. oktobra do izvedbe sanacije za zunanje uporabnike zaprto.”

 

 

Vir: Novi tednik