Z Mestne občine Celje so sporočili, da je zamenjana zemljina na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. Mestna občina Celje je zemljino zatravila s travnim tepihom in s tem petinpetdesetim otrokom, ki so v ponedeljek znova napolnili vrtčevske prostore, zagotovila brezskrbno igro na prostem.

Na Mestni občini Celje zatrjujejo, da je projekt zamenjave travine potekal v skladu z veljavnimi predpisi. Izbrani izvajalec del, podjetje VOC Celje d. o. o. je odstranjeno zemljino odpeljal v svoj zbirni center v Latkovo vas, kjer je pokrita z zaščitno folijo. VOC d.o.o. je novo,  neonesnaženo zemljino, s katero je nasul vrtčevsko igrišče, pripeljal iz višje ležečega naselja Rupe v Šmartnem v Rožni dolini, kjer ni industrije. Gradbena dela so pod strokovnim nadzorom podjetja AZ Inženiring potekala brez zapletov in so bila končana pravočasno oziroma v pogodbenem roku.

Foto: MOC

Že ob začetku del so iz Mestne občine Celje sporočili, da so denar za sanacijo zagotovili v letošnjem občinskem proračunu. Pogodbena vrednost sanacije zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Aljaževem hribu znaša 99.599,16 evrov z DDV. Če se k temu prišteje še stroške izdelave projekta za izvedbo, strokovnega svetovanja pri izvedbi del ter analiz zemljine, vrednost celotnega projekt znaša nekaj manj kot 125.000 evrov.

Ker je zaradi delovnih strojev in tovornjakov v času sanacije prihajalo do hrupa, se okoliškim stanovalcem Mestna občina Celje zahvaljuje za razumevanje in strpnost.

M.I.