Največji prispevek k letni inflaciji v višini 2 odstotkov so prinesle podražitve storitev, ki so se v primerjavi z mesecem majem leta 2017 povečale za 2,8 odstotka, za 1,6 odstotka pa se je na letni ravni podražilo blago. V maju 2017 je bila inflacija na letni ravni 1,5 odstotka. Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju za več kot 2 odstotka zvišale februarja 2017 in to za 2,2 odstotka. Povprečna 12-mesečna rast je bila v maju 2018 1,3 odstotka, za primerjavo je bila ta rast v mesecu maju 2017 0,9 odstotka.

Kot smo že omenili so se cene storitev v enem letu podražile za 2,8 odstotka, blago pa za 1,6 odstotka. Cene blaga dnevne porabe so se v zadnjem letu zvišale za 3,1 odstotka, cene trajnega blaga in poltrajnega blaga pa so se znižale za 1,9 odstotka oziroma 0,9 odstotka. K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, za 0,6 odstotka prispevale višje cene hrane, ki so se povečale za 3,6 odstotka. V največji meri so se povečale cene mesa za 7,3 odstotka, sadje za 6,2 odstotka ter mleka, sira in jajc za 2 odstotka. K letni inflaciji so 0,6 odstotne točke doprinesle višje cene goriv in energije. Tekoča goriva so se namreč podražila za 12,9 odstotka, dizelsko gorivo za 10,3 odstotka, bencin za 5,1 odstotka, trda goriva za 9,4 odstotka in toplotna energija za 9 odstotkov. Na drugi strani so letno inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene avtomobilov, ko so se znižale za 4,3 odstotka.

Na  mesečni ravni so se življenjske potrebščine v maju 2018 v povprečju povišale za 1,2 odstotka. K mesečni inflaciji so 0,4 odstotne točke prispevale cene svežega sadja, ki so se povečale za kar 28,8 odstotka. Po 0,2 odstotni točki sta k mesečni inflaciji prispevale višje cene počitniških paketov in naftnih derivatov. Počitniški paketi so se podražili za 8,1 odstotka, tekoča goriva za 2,9 odstotka, dizelsko gorivo za 3,5 odstotka in bencin za 3 odstotke. Dražja oblačila za 1,1 odstotek, obutev za 3,1 odstotka in nastanitvene storitve za 3,1 odstotka so k mesečni inflaciji doprinesli 0,1 odstotno točko.

 

M.I.