Inšpekcija sporočila podrobnosti glede ustavitve del na novogradnji celjske bolnišnice

Foto: sb-celje.si

“Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Celje je v zadevi nadzora gradnje 1. etape objektov v sklopu Splošne bolnišnice Celje, po uradni dolžnosti izdala odločbo inšpekcijskemu zavezancu Ministrstvu za zdravje. Ta mora takoj po vročitvi odločbe ustaviti gradnjo »Nadomestne novogradnje SB Celje – etapa 1«, saj jo izvaja brez imenovanja nadzornika,” so zapisali v izjavi za javnost na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor.

Ob tem so še dodali: “Inšpekcijski zavezanec mora nadzornika imenovati v roku 30 dni. Dokler odločbe ne izvrši in predloži gradbenemu inšpektorju na vpogled podpisano pogodbo z nadzornikom, bo gradnja ustavljena in označena s tablo, na kateri bodo podatki o organu, ki je izdal odločbo, o vrsti kršitve, o izrečenem ukrepu ter številka in datum odločbe.”

“Gradbeni inšpektor je 4. februarja 2020 opravil inšpekcijski pregled gradbišča in pregled razpoložljive dokumentacije. V času pregleda na gradbišču ni bilo nobenega predstavnika investitorja ali nadzornika, niti vodje del (izvajalca). Na gradbišču je dobil gradbeni dnevnik, gradbeno dovoljenje in pogodbo z izvajalcem mu je na vpogled predložil predstavnik SB Celje, ni pa razpolagal s pogodbo z nadzornikom. Dokazila o imenovanju novega nadzornika mu ni predložil niti investitor. Za gradnjo objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, mora investitor pred izvedbo gradnje objekta skladno z 62. členom GZ obvezno imenovati nadzornika. Investitor je sicer pred izvedbo gradnje imel sklenjeno pogodbo z nadzornikom, je ta od nje odstopil. Investitor je začel graditi »Nadomestno novogradnjo SB Celje – etapa 1« brez imenovanja (novega) nadzornika,” so zaključili na inšpektoratu.

M.I.