Inšpektorat odredil odstranitev komunalnega blata odloženega v Vodulah

Foto: Občina Šentjur
Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Celje je Občino Šentjur obvestil, da nadaljuje postopek v primeru nedovoljeno odloženega blata iz čistilnih naprav, ki se večjih količinah nahaja v Vodulah (KS Dramlje). Na občini so ob tem zapisali, da je bila »povzročitelju obremenitve« izdana odločba za odstranitev blata.

Odlagališče blata je bilo na zasebnem zemljišču zato občina ne razpolaga s podatki kriminalistične preiskave v zvezi s tem dogodkom. Znano je, da je bil na podlagi obvestila občana ogled kraja s strani Policijske postaje Šentjur opravljen 7. maja 2021, pri tem so sodelovali tudi strokovnjaki mobilnega ekološkega laboratorija Inštituta Jožef Stefan.
Uredništvo