Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 je tudi na področju štipendiranja prinesel nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju. Na tem mestu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo najpogostejša vprašanja in odgovore.

Ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) na področju štipendiranja se uporabljajo od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020, razen ukrepi iz 59. člena, ki se nanašajo na pogoje za pridobitev Zoisove štipendije, ki se uporabljajo najpozneje do zaključka šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021.

Pogosta vprašanja in odgovori (posodobljena informacija 15. 6. 2020)

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti