Našim bralcem smo se odločili pokazati še eno uspešno zgodbo dolgega županovanja v Sloveniji. Zato smo se tokrat pogovarjali z mag. Borisom Podvršnikom, ki že 12 let več kot uspešno upravlja nalogo župana v Občini Zreče.

Tako občanke in občani ter tudi drugi, ki od bližje spremljajo politiko vas poznajo kot župana, kateri se uvršča v skupino županov z dolgim mandatom. Zato tako nas kot naše bralce zanima ali se boste po 12-ih letih uspešnega županovanja ponovno potegovali za omenjeno funkcijo?

Verjetno, bomo pa to uradno sporočili po 8. 10. 2018.

Kaj je vaš motiv in kakšne želje vas vlečejo naprej, da se po tolikšnem času še vedno želite ukvarjati s tem delom ter kje najdete motivacijo?

Glavna motivacija so predvsem številni občanke, občani, društva in podjetniki, ki nas podpirajo in nagovarjajo, da občino uspešno popeljemo tudi v naslednji razvojni cikel. Po drugi strani smo tudi tik pred tem, da izpeljemo nekatere pomembne razvojne projekte, ki smo jih razvijali več let, kar nas dodatno motivira.

Ker ste župan že 12 let se je v vašem času županovanja zamenjalo kar nekaj vlad in ministrov. Zato nas zanima katera vlada oziroma minister je po vaše imel največ posluha za lokalno samoupravo? Ter kaj so bili ukrepi, ki jih je omenjeni minister sprejel, da je vam olajšal delo župana?

Za občine se je obrnilo na bolje, ko je postal minister za LS dr. Ivan Žagar, torej v času »Janševe« vlade. Takrat smo pridobili tudi t. i. 6%  dodatnih investicijskih sredstev (21. in 23. čl. ZFO). Da ni bilo posluha za ta pomembni segment decentralizacije države se kaže tudi v organiziranosti, saj so naslednje vlade to pomembno ministrstvo ukinile…

Kaj pričakujete od novega ministra in seveda vlade, da bo storila na področju lokalne samouprave, če vemo, da je v zadnjem času bila največja težava povprečnina za občine?

Prav gotovo to, da poviša t. i. primerno porabo in vrne sredstva za investicije nazaj na 6%, skladno s predlogi naših reprezentativnih združenj, saj je trenutno financiranje občin še vedno na t. i. recesijskem nivoju.

Vaša občina Zreče se uvršča v Sloveniji med 34 najbolj turističnih občin. Zato nas zanima ali po vašem mnenju naredite dovolj za promocijo občine, da lahko izkoristite ves potencial na tem področju ali bi si želeli še kaj več, da bi svojo ponudbo lažje tržili?

V turizmu nas uvrščajo med 11 oziroma 16 najuspešnejših občin (odvisno od metodologije). V gospodarstvu smo na 7. mestu po delovni intenzivnosti, kar pomeni, da gotovo spadamo med 10% najprodornejših občin v RS, kar je zgodovinski rezultat številnih trdoživih generacij delovnih, podjetnih in bistrih ljudi ter njihovega odrekanja, saj je veliko komunalnih ter investicij v turizem sofinancirano z dolgoletnimi  in precejšnjimi vložki podjetij in samoprispevki naših občank in občanov. Na vse to smo izredno ponosni. Naše največje podjetje Unior d. d., ki je “oralo” ledino industrializacije in razvoja turizma na Zreškem ravno drugo leto praznuje že 100 letni jubilej. Temu pa se pridružujejo še GKN Driveline Slovenija, Weiller company, Marovt d.o.o. in številna druga uspešna manjša podjetja.

Župan Občine Zreče, mag. Boris Podvršnik
Foto: Občina Zreče

Pred časom smo tudi že na našem portalu poročali, da je pri vas bila na obisku tudi kanadska filmska hiša, ki je posnela celo dokumentarec o vaši destinaciji in me zanima ali vam je to prineslo dodatne kompetence in ali je s tem in koliko je s to promocijo pridobila občina?

Vsakršna tovrstna promocija je izredno dobrodošla, saj se tako pomembno širi dober glas o našem turizmu, naši pokrajini in sprostitvenih, kulinaričnih, kulturnih, športnih doživljajskih možnostih.

Ker smo ravno pri turizmu in je Občina Zreče znana po več turistično pomembnih destinacijah bi vas prosila, če mi lahko poveste katera je za vas najprivlačnejša turistična destinacija in zakaj ste na le-to najponosnejši?

Meni osebno je najprivlačnejše Pohorje, naše pohorske vasice od Gorenja, pa Planine, Padeškega vrha, Resnika in Skomarja, pa območje Stranic z delom Konjiške gore, Golek ter predvsem naša Rogla, ki jo mi Pohorci imenujemo kar skrajšano Planina. Na njo smo domačini najbolj navezani, saj pomeni naš Triglav, z idiličnimi planjavami in krasnimi pogledi proti ostalim slovenskim vršacem, Alpam in drugim državam. Rogla poleg zreških term in ostale ponudbe predstavlja tudi osrčje naše destinacije Rogla-Pohorje, kjer povezujemo tudi občine Oplotnica, Slovenske Konjice in Vitanje.

Svojo poklicno pot ste mag. Boris Podvršnik pričeli v gospodarstvu zato me zanima kako vi gledate na trenutni »zaplet« med vlado Marjana Šarca in njegovim koalicijskim peterčkom ter gospodarstveniki?

Gospodarstvo vedno predstavlja motor neke skupnosti, regije in države. Pri njegovem razvijanju pa je vedno najpomembneje uveljavljanje načela uravnoteženosti, sorazmernosti v vseh smislih, kar pomeni tudi v davčni politiki.

V vaši občini je tudi podjetje Unior, ki je svetovno znana blagovna znamka in kot smo omenili ste tudi sami začeli v gospodarstvu me zanima kako sodelujete z omenjenim podjetjem in na kakšen način?

Skupina Unior je naša paradna multinacionalka in naše najstarejše podjetje s skoraj stoletno tradicijo, ki je poznano širom po svetu, saj glavnino svoje proizvodnje izvozi, bodisi kot priznano ročno orodje, odkovke, sklope in obdelovalne stroje za najpomembnejše svetovne avtomobilske proizvajalce, kot so VW, Mercedes, Audi…Unior v svetu predstavlja izredno priznano blagovno znamko. Vseskozi gre za  tradicionalno in vzajemno pristno ter uspešno sodelovanje, saj se oboji (samoumevno) zavedamo, da  brez tega dolgoročno ni napredka. Nenazadnje nas h temu zavezujejo ne samo volivke, volivci, zaposleni in lastniki tudi naši skupni zgodovinski dosežki in generacije pred nami, ki so s (samo)odrekanjem in trdim delom ustvarili današnje mnogo bolje pogoje za delo, življenje, bivanje, turizem…Ponosni smo, da naša občina predstavlja danes tako pomembno gospodarsko turistično vozlišče, kjer izredno pomembno gospodarsko vlogo igrajo tudi Stranice.

Nam torej lahko na kratko poveste kaj dejansko za samo občino pomeni takšno podjetje kot je Unior?

Unior je za nas zgodovinsko najpomembnejši generator naše zgodbe o uspehu, ki se mu danes pridružujejo še druga uspešna podjetja, obrtniki, turizem, gostinstvo, kmetijstvo in gozdarstvo. Unior predstavljal svojevrstni inkubator, saj je poleg turizma razvil tudi takratni obrat homokinetike Atras-danes GKN d.o.o. in odigral pomembno vlogo pri ustanavljanju in začetnem razvoju podjetja Comet, danes združenega v Weiller d.o.o.  Da ne govorimo o številnih drugih multiplikativnih učinkih, saj sodeluje v dobavni verigi ogromno kooperantov.  Ta razvojna gospodarska zgodba je omogočila tudi pospešeni razvoj negospodarstva in s tem naš zgodovinski preboj iz (relativne) anonimnosti, ki ga nekateri upravičeno poimenujejo z zreško pravljico ali čudežem.

Velikokrat ljudje pozabljamo ob različnih pogovorih na socialno klimo v samih občinah. Zato bi vas prosila, če nam lahko vi poveste kakšna je socialna klima v vaši občini in kaj ste si najbolj želeli na tem področju urediti v preteklosti, pa vam zaradi različnih razlogov to ni uspelo?

Ne glede na to, da beležimo malo nezaposlenosti, poskušamo v občini kar po najboljših močeh skrbeti za socialno šibke in ranljive družbene skupine. V ta namen v zadnjem času namenjamo tudi več denarja, saj poleg klasičnih področij, primeroma omogočanja pomoči na domu, subvencioniranja stanarin, prehrane, domske oskrbe…, sofinanciranja humanitarnih društev in dobrodelnih akcij, v občini uspešno izvajamo tudi programe po meri gibalno oviranih oseb, pridružili smo se tudi projektu svet. zdrav. organizacije kot občina po meri starejšim; zaganjamo pa tudi sestrski projekt za mlade. Z veseljem lahko povem, da smo vzpostavili tudi medgeneracijski center v starih Zrečah, na Zadrugi, ki se je uspešno prijel med ljudmi in društvi ter postaja pomembno vozlišče. Neuresničena pa ostaja naša dolgoletna želja, da pridemo do doma za starejše in oskrbovanih stanovanj, kjer so nam pred leti tik pred zdajci zaprli vrata z moratorijem na podeljevanje koncesij.

Rezultat iskanja slik za boris podvršnik
Foto: Občina Zreče

Že veste s kakšnim programom boste na letošnjih lokalnih volitvah nagovorili vaše občanke in občane in katerega projekta se boste v primeru ponovne izvolitve takoj lotili oziroma ali je v teku kateri projekt, ki si ga želite čim hitreje zaključiti?

Program dejansko bazira na naših strateških dokumentih, predvsem VIS (Viziji in strategiji) do leta 2015, ki je sprejeta na OS junija 2012 ter evalvirana 2015, saj je oblikovana z najširšim sodelovanjem, participacijo najširše zainteresirane javnosti, kjer je sodelovalo poleg šestih krajevnih skupnosti več kot 400 posameznikov in večina  podjetij, društev  ter institucij.

Že veste koliko in katere protikandidate lahko pričakujete v boju za zasedbo županskega mesta  v Občini Zreče?

Najmanj enega, saj je Milan Potočnik, naš predsednik stranke SD v Zrečah napovedal  svojo kandidaturo že lani, ko smo skupaj z DRSI in občino Slovenske Konjice zaključevali krožišče Ulipi.

V primeru zmage me zanima s katerimi strankami boste poskušali sodelovati v občinskem svetu kot koalicijski partnerji in zakaj ravno te stranke pri vas uživajo največji ugled?

Na zreškem smo doslej vseskozi zagotavljali konsenzualno politiko delovanja občinskega sveta. Vsem strankam je vse doslej uspelo oblikovati politiko sodelovanja in ne izključevanja ter delitev. To  menim, da je najpomembnejši ključ za našo uspešnost, saj so za razvoj neke skupnosti v danem času najpomembnejši  projekti in vsebine, ki prispevajo h kvaliteti življenja, dela in bivanja, ki so podprti čim bolj soglasno brez ideološko političnih prerivanj.

Za konec vas prosim, da svojim volivkam in volivcem ter občankam in občanom namenite nekaj besed s katerimi bodo lahko dobili občutek, da ste vi prava izbira na prihajajočih lokalnih volitvah.

Najprej bi želel spoštovane volivke in volivce pozvati, da se v čim višjem številu udeleže volitev, saj lahko tako direktno vplivajo na izbor svojih predstavnikov in s tem dejansko tudi na to,  kako uravnoteženo in uspešno se bo občina razvijala v prihodnje. Menim, da smo z dosedanjim delom, uspehi in razvojnimi pridobitvami dokazali, da se je politika najširšega sodelovanja in povezovanja izkazala kot dobra praksa, ki bi jo veljalo podpreti tudi na prihajajočih volitvah.

Naj se vam za konec mag. Boris Podvršnik zahvalim, da ste si kljub natrpanemu urniku vzeli  čas za pogovor z nami in našimi bralci. V volilni kampanji pa vam želimo čim več uspeha, tako na zasebnem kot tudi političnem področju.

Hvala tudi Vam za priložnost in sodelovanje.

Prijazen pozdrav iz Zreč!

M.I.