(Intervju) Štefanija Pavčnik: “Žal pri nas sodišče deluje prepočasi in včasih pristransko.”

Foto: Osebni arhiv (Štefanija Pavčnik)

Naše uredništvo je k pogovoru povabilo predsednico Občinskega odbora SDS Laško Štefanijo Pavčnik. Sama vidi priložnost Slovenije v turizmu, predvsem pa se ji zdi pomembno, da se v Sloveniji poskrbi za samooskrbo in ohranitev kmetij. O tem in še nekaterih drugih temah je tekla beseda v našem pogovoru.

Uredništvo: Gospa Štefanija Pavčnik, lahko našim bralcem na začetku našega pogovora v nekaj stavkih predstavite sebe in svoje delo, na način kot si želite, da bi vas ljudje poznali?

Najprej vsem Slovenkam in Slovencem prisrčen pozdrav. Že od malih nog živim v prelepem turističnem kraju Rimske Toplice, ki se nahaja v Občini Laško. Imam 51 let, sem ekonomistka, diplomirala sem na Akademiji dr. Jožeta Pučnik in sem podjetnica že 32 let. Sem poročena in mati dveh hčera. Sem predsednica 00 SDS Laško, Občinska svetnica, članica Krajevne skupnosti Rimske Toplice, članica NO STIK Laško, članica IO VSO Laško, tajnica in vodja kulturnih dogodkov v kulturnem društvu Rimljan v Rimskih Toplicah ter vodja skupine Rimski ljudski pevci in godci, ki deluje že 14 let in  za kar sem od  Občine Laško prejela priznanje Antona Aškerca.  Poleg tega tudi rada organiziram pohode in izlete.  Sem ljubiteljica narave in hribov ter gora, saj sem bila že 8 krat na Triglavu in dvakrat s odpravo »100 žensk na Triglav«, ter osvojila kar nekaj vrhov nad 2000 nadmorske višine.

Rada pomagam ljudem v stiski ali jim svetujem, kako izboljšati ali odpraviti probleme, zato mi pravijo da sem kot »multipraktik«, ki pomaga vsem, ki so pomoči potrebni.  Ker pa mislim, da je v naši Sloveniji potrebnih kar nekaj sprememb, sem se odločila, da bom kandidirala za poslanko v Državni zbor.

Uredništvo: Sami ste mnenja, da mora Slovenija poskrbeti za zdravstvo in za dolge čakalne dobe. Zato nas najprej zanima kako vi gledate, da je trenutna vlada poskrbela za zdravstvo v času epidemije in kako se je s tem izzivom spopadla?

Vlada je v času Covida 19 zelo dobro delala. Sicer bi lahko bilo še boljše, a žal so polena pod noge metali anticepilci, ki se ne zavedajo, da s takimi dejanji ogrožajo druge ljudi okoli sebe. Še najbolj žalostno pa je, da so določeni vodje shodov sami cepljeni, druge pa nagovarjajo, da naj se ne cepijo. Vlada je delala dobro, pa ne samo dobro, odlično glede na to, da smo imeli dnevne spremembe glede bolezni in da smo mogli vzdrževati zmožnosti kapacitet v bolnišnicah. Vsem zaposlenim v zdravstvu se lahko le zahvalimo, da so zdržali tako hud napor in pomagali premagati to hudo bolezen osebam, ki brez osebja in zdravstvenih naprav nebi preživeli. Zato tudi jaz apeliram na vse , pojdite se cepit, le tako bomo ustavili širitev Covid 19.

Uredništvo: Tudi te epidemije bo enkrat konec in delovanje vlad bo lahko potekalo brez tega »motečega faktorja«. Kaj bi si vi potem želeli, da bi prihajajoča vlada in nenazadnje tudi poslanci, ki zakone sprejemajo naredili, da bi se zadeve v slovenskem zdravstvu uredile in da bi se zmanjšale čakalne dobe? Je rešitev samo večja vsota denarja?

Res je, da je v denarju moč, ampak denar moraš pravilno razporediti. Potrebna je reorganizacija in sistematizacija zdravstva. Ni prav, da vsi, ki plačujemo zdravstvo nismo enako obravnavani. Ni prav, da imajo določeni v zdravstvu zelo visoke plače mesečno, eni pa v zdravstvu nimajo niti minimalne plače, če ne bi država dala zraven svoj dodatek. Premisliti bi morali tudi o ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja, saj se na ta način bogatijo samo določene organizacije, ki omejujejo delo zdravstvu. Nujno je potrebno zboljšati pogoje družinskim zdravnikom, da bodo ostali  v zdravstvenih domovih ter jim ponuditi možnosti bivanja v kraju in s tem ne bodo odhajali v tujino.

Foto: Osebni arhiv (Štefanija Pavčnik)

Uredništvo: Ravno v zadnjem času je pristojno ministrstvo podelilo koncesije za dodatnih 1107 novih mest v domovih za starejše, sprejet je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi in zaživel je Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo. Vemo tudi, da je trenutna vlada za gradnjo domov za starejše namenila večje vsote denarja. So to po vaše tisti ukrepi, ki lahko poskrbijo za dostojno življenje ljudi v tretjem življenjskem obdobju?

Ja res je, da dosedanje vlade niso nič naredile na tem področju. Niso vlagale v gradnje domov za ostarele zato je zelo veliko pomanjkanje prostora za ostarele in onemogle ljudi. Seveda podpiram zakon o dolgotrajni oskrbi in vesela sem, da so razpisana sredstva za nove gradnje domov. Veliko lahko tudi naredimo z javno – zasebnim partnerstvom, saj obstajajo določeni podjetniki, ki bi vlagali v take projekte. Potrebno je zagotoviti dostojno življenje vsem tudi v tretjem življenjskem obdobju.  Potrebno je poskrbeti za starejše ljudi, ki bi radi ostali doma in zagotoviti oskrbo na domu. Zato je potrebno ustanoviti demografski sklad, iz katerega se bodo financirale določene socialne potrebe.

Uredništvo: Se vam zdi, da smo v Sloveniji izgubili nekaj let za mirnejšo spopadanje s starajočo se družbo in kdo je po vaše odgovoren za takšno stanje?

Sigurno smo izgubili kar nekaj desetletij, saj prejšnje vlade niso nič naredile glede starajoče družbe. Sedanja vlada si je dobro zastavila cilje, zato upam trditi, da se bo ljudstvo zbudilo in odšlo na volitve ter podprlo  vlado SDS, saj le tako nas čaka boljša prihodnost tako za mlade kot tudi starostnike.

Uredništvo: Ste tudi kandidatka SDS za poslanko na prihajajočih državnozborskih volitvah in v svoji predstavitvi na srečanju Celjske regijske koordinacije ste povedali, da je v Sloveniji potrebno urediti sodstvo. Sedaj smo ravno v zadnjih tednih priča določenim dvomom glede sodstva (Masleša, Šketa), kako vi gledate na to in kaj bi bilo po vaše potrebno storiti, da do tega ne bi prišlo?

Moje mnenje je, da sodstvo mora biti samostojno in neodvisno od vlade, a glede obiskov in uradnih srečanj pa morajo nujno obvestiti pristojne v Sloveniji. Kar se pa tiče g. Masleša pa ne vem v čem je problem. Če je naredil pravosodni izpit po zakoniti poti, potem ga lahko pokaže takoj ali v roku 24 ur, ne pa da je potreboval dva meseca, nato pa pokazal tri različice.  Tukaj nekaj ni v redu in taki sodniki bi morali biti takoj odstavljeni.

Uredništvo: Vlasta Nussdorfer je pred časom izjavila: »Preprosto ne gre iskati na sodišču«. Kako bi komentirali to izjavo in če vemo, da so sodbe v imenu ljudstva, kdo je potem kriv za takšno stanje, da ni zaupanja v sodno vejo oblasti?

Žal pri nas sodišče deluje prepočasi in včasih pristransko. Velikokrat se zgodi da ljudje iščejo pravico na sodišču in je ne dobijo. Velikokrat so zadeve nepravično razsojene, ker gre po načelu močnejšega ali denarno podkovanega nasprotnika. Ogromno zadev propade zaradi zastaranja, zato je v sodstvu potrebna nujna reorganizacija. Pri nas podjetja za izterjavo dolga potrebujejo tudi več let, v tem času morajo že zaprezi podjetja zaradi nelikvidnosti, v tuji so take zadeve urejene v nekaj mesecev.  Sodstvo je potrebno urediti čim prej.

Uredništvo: Osebno vidite priložnost Slovenije v turizmu. Celjsko področje premore kar štiri zdravilišča in mnoge druge znamenitosti. Najprej nas zanima kako vi vidite trenutno izkoriščenost potenciala, ki ga turizem ponuja na širšem Celjskem območju?

Na celjskem območju smo ponosni na naša zdravilišča , ki imajo dobro ponudbo. Potrebno pa je še razširiti drugo turistično ponudbo, lokalno ponudbo, tako da bodo gosti imeli kam iti, da se bo popestrilo njihovo dnevno dogajanje in s tem  se bodo radi vračali nazaj. Razširiti bi morali kmečki turizem, kjer bi se ponujala lokalna domača hrana in bi imeli ljudje ¨robinzonske¨ počitnice, kar pomeni spoznavanje dela ter živali in življenja nasploh na kmetijah. Imamo še kar nekaj kulturnih objektov, ki so zapuščeni in bi jih morali obnoviti ter jim  dati dušo. Prav bi prišla kakšna nova atrakcija na Celjskem območju, zato podpiram projekt visečega mostu preko Savinje na Celjski grad.  Vlagati bi morali v več takšnih prodornih projektov. Možnosti je veliko a žal je vse povezano z denarjem, ki ga je potrebno pridobiti iz EU.

Uredništvo: Kaj bi vi kot morebitna poslanka naredili oziroma za kaj bi se zavzemali, da bi se ta potencial izkoristil v največji možni meri?

Borila se bom za izboljšanje bivalnih kapacitet za starejše ljudi, delala bom na tem, da bi se postopki za pridobivanje gradbenih dovoljen skrajšali, saj imamo vlagatelje, ki bi gradili in vlagali v projekte a jih odvrnejo predolgi postopki za pridobivanje dovoljenj. Potrebno je urediti zdravstvo, ker so čakalne dobe predolge in ukiniti zdravstveno zavarovanje. Poskrbeti je potrebno za mlade družine in mlade kmete, da bodo ostajali na kmetijah in jih ohranjali še naprej ter s tem poskrbeli za lastno samooskrbo prebivalstva. Vesela sem, da je in bo vlada pridobila evropska sredstva za obnovo cest, železnic, vodovodov, gradnjo domov za ostarele, šole, zdravstvene domove in bolnišnice. Potrebno je še zgraditi stanovanja za mlade družine, da se bo povečala rodnost in da bo dovolj delovne sile, saj le tako bo gospodarstvo v dobri formi. Pa tu je še razvoj digitalizacije in ohranjanje okolja, tako da je še veliko izzivov.

Uredništvo: Glede na dejstvo, da ste v svoji predstavitvi kot kandidatka za poslanko izpostavili tudi pomen samooskrbe in kmetijstva, je morda priložnost, da se v Sloveniji kmetijstvo in turizem povežeta do te mere, da bi dejansko »preživljala« drug drugega?

Ja, seveda je potrebno sodelovanje med pridelovalci hrane in končnim potrošnikom. Že sedaj je kar nekaj gostincev, ki kupujejo živila iz lokalnega podeželja in tako je prav. Hrana je bolj zdrava , pridelovalci pa imajo možnost pridelke prodati po zadovoljivi ceni. Tako se krepi gospodarstvo in samooskrba, ki sta nujno potrebna.

Uredništvo: Na koncu bi vas želeli vprašati, če že imate »slogan« s katerim boste ljudi poskušali prepričati, da si ravno vi zaslužite v naslednjem mandatu predstavljati njihov glas v Državnem zboru?

V zadovoljstvu in blaginji je moč, zato vas vabim na volitve 24. aprila, saj le takrat boste lahko izkazali svojo voljo. Podprite nas in Skupaj bomo zgradili boljšo, lepšo in zadovoljstva polno Slovenijo. Prišel bo čas pomladi, čas zmage in novo upanje za slovenski narod.

Gospoda Štefanija Pavčnik, naj se vam lepo zahvalimo za pogovor in vam zaželimo čim več uspeha ob vaši kandidaturi in vse dobro še naprej v življenju.