Ivan Simič: “Izpostavil bi, da si zaupanje in spoštovanje pridobiš s poštenim in zakonitim delom in to mora biti cilj vsakogar od nas.”

Foto: Zajem zaslona

Davčni strokovnjak mag. Ivan Simič tako FURS-u, državi in državjankam sporoča, da se davek ne plačuje dvakrat. V svojem zadnjem razmišljanju in pojasnilu določenih odločb davčnega organa mag. Ivan Simič navaja, da se zavzema za zakonito plačevanje vseh davčnih obveznosti. V isti sapi pa poudarja, da se ne strinja z nezakonitimi odločbami FURS-a.

Podjetje davčnega strokovnjaka Ivana Simiča ob tem za svoje stranke vlaga tudi pravna sredstva v primerih, ko le ti sumijo oziroma smatrajo, da gre za nezakonite postopke. Pri tem navaja, da je ravno pred časom uspel na Ustavnem sodišču s pritožbo stranke, kjer je najvišji sodni organ v državi določil da je Zakon o davčnem postopku v neskladju z ustavo. Zaradi tega je državnemu zboru določil, da se mora sprememba zakona izvesti v roku enega leta.

V svojem pisanju mag. Simič poudarja, da sodba jasno govori o tem, da davčni zavezanec, ki je že plačal svoje obveznosti, teh ne more plačati še enkrat. Prav tako še navaja, da bi za FURS bilo bolje, če bi se ukvarjal z izdajanjem zakonitih odločb, kot pa da se ukvarja s komentarji na pisanja mag. Ivana Simiča.

“Ob tem bi poudaril, da velika večina finančnih inšpektorjev izdaja pravilne in zakonite odločbe, žal pa se še zmeraj najdejo finančni inšpektorji, ki izdajajo nezakonite odločbe. Že nekajkrat sem povedal, da tisti trenutek, ko finančni inšpektor meni, da določba v zakonu ni jasna, mora uporabiti drugi odstavek 6. člena zakona o davčnem postopku, v katerem je določeno, da se v dvomu odloča v korist davčnega zavezanca. Ko finančne inšpektorje opozorimo na to določbo, nam odgovorijo, da niso v dvomu. Zato ni možno govoriti o tem, kar izpostavlja Furs, da so nekatere določbe davčnih zakonov nejasne,” je še zapisal mag. Ivan Simič.

Celotno stališče lahko preberete na tej povezavi.

Vir: mag. ivan Simič blog