Ivan Simič: “Samovoljna inšpektorica”

Foto: Zajem zaslona

Davčni strokovnjak mag. Ivan Simič se je v svojem zadnjem pisanju dotaknil davčnega postopka, ki je bil izveden na nezakonit način, s ciljem obdavčenja davčnega zavezanca. Po njegovih besedah je postopek potekal brez zakonske podlage. Simič navaja, da imajo nekateri inšpektorji težave, če se izvede za nek posel več transakcij, sploh, če vidijo, da se da davčnega zavezanca obdavčiti.

V konkretnem primeru naj bi se po besedah davčnega strokovnjaka finančni inšpektor – inšpektorica upokojila. Šlo je za nadzor davka od prihodka pravinih osev za leto 2019. V nadaljevanju mag. Simič opisuje potek obdavčitve omenjenega davčnega zavezanca.

“Finančna inšpektorica je v odločbi med drugim obravnavala tudi nakazila davčnega zavezanca (pravne osebe) na transakcijski račun samostojnega podjetnika, ki je bil edini družbenik v tej pravni osebi. Za lažje razumevanje celotne zadeve bom vse transakcije predstavil na čim bolj enostaven način in tisti, ki se ukvarjate s tem, oziroma imate svoja podjetja ali imate status samostojnega podjetnika, boste zadevo razumeli,” je zapisal mag. Ivan Simič.

Celotno razmišljanje vam je na voljo na tej povezavi.

Vir: Ivan Simič blog