Foto: Občina Slovenske Konjice

Iz Občine Slovenske Konjice smo prejeli novico, da je v sredo, 8.avgusta 2018 župan Miran Gorinšek podpisal pogodbo za širitev vodooskrbe na področju zaselka Podpeč ob Dravinji.

Izvajalec del, ki je bil izbran na javnem razpisu je družba GMI d.o.o. iz Slovenskih Konjic. Pogodbena vrednost del znaša 59.943,42 EUR brez DDV in zajema izgradnjo komunalnega vodovoda v dolžini 442 m in prečrpalno postajo v AB jašku.

Foto: pixabay.com

Z gradnjo bodo pričeli predvidoma v drugi polovici meseca avgusta in jo predvidoma končali do 30. septembra 2019. S predmetno investicijo bo omogočena priključitev na javni vodovod za 9 hiš oziroma približno 16 prebivalcev.

 

M.I.