Izbran izvajalec del za gradnjo kolesarske povezave Celje-Žalec

Foto: MOC

Javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del kolesarske povezave Celje-Žalec je zaključeno. Dela bo izvajalo podjetje VOC Celje, d.o.o.. Pogodba v višini 4,5 mio EUR je bila sklenjena 23.12.2022. Izvajalec bo uveden v delo 10. januarja 2023, rok za dokončanje je poleti leta 2024.

Začetek kolesarske povezave Celje-Žalec je na desnem bregu Savinje, na parkirišču ob Partizanski cesti v Celju (naselje Lisce). Približno sto metrov od Špice v Celju, v smeri proti Žalcu, bo zgrajena nova brv čez Savinjo, preko katere kolesarska povezava preide na levi breg Savinje. V nadaljevanju poteka po visokovodnem nasipu, mimo visečega mostu, preko novih brvi (Lava, Struga 1 in Struga 2) do mostu za Šešče. Celotna dolžina novo urejene kolesarske povezave bo tako 10,8 km.

Izgradnja kolesarske povezave Celje–Žalec je namenjena zagotavljanju dnevne in trajnostne mobilnosti, promociji kolesarjenja, razvoju turizma, prispevala pa bo tudi k boljšim pogojem za kolesarje in njihovi večji varnosti. Gradnja je sofinancirana iz ESRR v višini 1,3 mio EUR.

Mestna občina Celje