Izdanih 110 odločb čebelarjem za 156.073 evrov pomoči

Foto: pixabay.com

Ljubljana 4. september 2020 – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je sporočila, da so izdali 110 odločb v skupni višini 156.073 evra za sofinanciranje čebelarske opreme za vloge. V ta sklop so zajete vloge, ki so jih prejeli na podlagi 1. javnega razpisa za ukrep “Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020”.

Odobrena sredstva bodo upravičencem predvidoma izplačana konec naslednjega tedna, še sporočajo na agenciji

Z ukrepom želijo na agenciji, da bi čebelarji posodobili zastarelo čebelarsko opremo, pripomočke ali naprave ter tehnologijo za čebelarjenje.

Na agenciji hkrati sporočajo, da je še danes mogoče oddati vlogo za sredstva na podlagi 2. javnega razpisa za ukrep “Sofinanciranje čebelarske opreme” in za 2. javni razpis za ukrep “Racionalizacija sezonske selitve panjev” v letu 2020.

M.I.