Občina Šmarje pri Jelšah bo v prvi polovici junija s slovesnostjo obeležila zaključek prve faze izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Grobelno. Za izgradnjo tega dela kanalizacijskega omrežja je poskrbelo gradbeno podjetje Stiplovšek iz Belega.

Izgradnjo prve faze je omenjeno podjetje pričelo konec preteklega leta in v tem obdobju poskrbelo za izgradnjo 767 metrov fekalnega kanala in 28 hišnih priključkov. Pogodbena vrednost prvega dela projekta znaša 258.390 evrov. S prvo fazo izgradnje kanalizacije je bila urejena še meteorna kanalizacija v treh ulicah, na novo je bilo asfaltiranih pol kilometra občinskih cest, OKP Rogaška Slatina pa je ob tem zamenjala še 325 metrov precej dotrajanih vodovodnih cevi.

Sočasno z gradnjo kanalizacijskega sistema je Telekom poskrbel za izgradnjo telekomunikacijskega voda in položil optični kabel.

Iz občine so sporočili, da zgrajena kanalizacija trenutno še ni v uporabi, saj morajo predhodno poskrbeti še za izgradnjo nove čistilne naprave. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za le-to je že v teku. Naložbo ocenjujejo na 970 tisoč evrov in upajo na pomoč pri zagotavljanju sredstev s pomočjo sofinanciranja države in Evrope. Prav tako si na občini prizadevajo, da bi s projektom izgradnje kanalizacije nadaljevali še letos, ko bi poskrbeli za izgradnjo fekalnega kanala od železniške proge do bodoče čistilne naprave.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah