Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence

Foto: pixabay.com

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvešča, da so do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 evrov upravičenci starši oziroma posvojitelji otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je rojen od 1. januarja 2020 do 15. 6. 2022. Izplačila CSD-ji izvajajo po uradni dolžnosti v treh mesecih po rojstvu, kar pomeni, da posebne vloge ni potrebno vlagati.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), ki je začel veljati 31. 12. 2020, prinaša nabor enkratnih solidarnostih dodatkov, ki sodijo v pristojnost ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Med njimi tudi enkratni solidarnostni dodatek za novorojence.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti