Izredna seja Občinskega sveta Občine Šentjur nesklepčna – rekordno število opravičenih občinskih svetnikov ob tematiki SANACIJA CELJSKE KOTLINE!

Foto: Nadja Vuga

Danes, dne 13. 3. 2018 je bila na zahtevo skupine občinskih svetnikov in svetnic (svoje podpise za sklic izredne seje so prispevali svetniki iz SDS s prvopodpisanim Jožetom Koržetom, svetniki iz SMC ter svetnik iz NSi) Občine Šentjur sklicana izredna seja Občinskega sveta Občine Šentjur zaradi dejstva, da Predlog zakona o sanaciji Celjske kotline v sanacijo ne vključuje območja Proseniškega, ki spada v Občino Šentjur.

Foto: Nadja Vuga

Do samega zapleta je prišlo že pred pričetkom seje, ko župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci, kljub predlogu predlagatelja za sklic izredne seje ni upošteval zahteve, da se na sejo povabi obe lokalni poslanki v Državnem zboru Republike Slovenije Jelko Godec in Anito Kolešo. Zaradi ignoriranja župana je pred začetkom seje občinskega sveta poslanka Jelka Godec sklicala novinarsko konferenco, na kateri je povedala, da je že pred časom podala županu predlog, da se prične s strokovnimi podlagami, ki bi dokazale, da je tudi območje Šentjurja toliko obremenjeno, da bi ga moral zakon zajeti. Poslanka je še povedala, da je sedaj čas, da se »pritisne« na vse strani in ni čas gledati »kdo je kdo in od kod prihaja«. Najbolj pa poslanko Državnega zbora Republike Slovenije Jelko Godec »jezi« dejstvo, da se od lokalnih poslank pričakuje, da v Državnem zboru Republike Slovenije sprožijo proceduro, ki bo v zakon vključila sanacijo območja na Proseniškem, hkrati pa jih župan ne povabi na izredno sejo, kjer bi lahko predstavili dejstva in prisluhnili pogledu Občine Šentjur na to tematiko. Na novinarski konferenci je bilo povedano tudi, da ni res, da analize za to območje niso bile narejene kot se to predstavlja v javnosti. »Analize za območje Proseniškega so bile narejene, ampak ne v sklopu projekta, ki se je izvajal za pripravo Predloga zakona o sanaciji Celjske kotline« je še povedala Jelka Godec.
Foto: DZ RS

Župan je na sejo občinskega sveta Občine Šentjur tako povabil samo predlagateljico zakona poslanko Državnega zbora Republike Slovenije Janjo Sluga, ne pa tudi lokalnih poslank. Kljub vsemu so se seje, ki je bila odprta za javnost udeležili obe poslanki in predstavnica Ministrstva za okolje in prostor. Ker je župan na začetku ugotovil, da je občinski svet nesklepčen, se je odločil, da bo sejo zaključil in ni bilo niti razprave. Vabljena poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Janja Sluga je župana prosila, če bi lahko prišla do besede, da obrazloži zakaj Občina Šentjur ni bila vključena v sam Predlog zakona o sanaciji Celjske kotline. Župan je ponovil, da  seja ni sklepčna in še dodal: »…lahko govorite brez mene« in je izredno sejo občinskega sveta zapustil. S tem je ignoriral tako povabljeno predlagateljico zakona kot predstavnico Ministrstva za okolje in prostor ter obe poslanki Državnega zbora Republike Slovenije, da bi lahko obrazložili zakaj se Občina Šentjur ni vključila v predlog zakona. Prav tako župan po zaključku seje ni bil več na voljo za izjave in odgovore na vprašanja medijev. Ob tem je potrebno poudariti tudi, da se seje ni udeležil povabljeni predsednik Krajevne skupnosti Proseniško Anže Rezar, ki bi moral zastopati interese prebivalcev tega spornega območja. Na koncu naj še zaupamo, kateri občinski svetniki se seje niso udeležili, župan je povedal, da so opravičeno odsotni: Belej Boris, Čoklc Slavica, Kopinšek Stanko, Kvas Ocvirk Barbara, Grdina Klemen, Maček Damjan, Tisel Boštjan, Polnar Robert, Špan Anton, Zupanc Sara, Planko Jasmina, Jazbec Mira, Lavbič Jože, Rožej Mihaela, Artiček Stanislav, Recko Alojz, Krajnčan Srečko.
 
M.I.