Izteka se rok za oddajo zahtevkov za pridobitev finančne pomoči zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19

Foto: pixabay.com

Upravičenci lahko zahtevek za pridobitev pomoči oddajo do 15. 6. 2020.

Agencija poziva nosilce dopolnilnih dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnostih na kmetiji zaradi epidemije COVID-19, da pravočasno oddajo zahtevek.

Upravičenci lahko zahtevke oddajo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom “izredni začasni ukrepi” ali elektronsko na e-naslov: [email protected] s skeniranim podpisom.

Rok za oddajo “Zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19” se izteče 15. 6. 2020.

Vodnik za uveljavljanje ukrepov finančne pomoči in nadomestil zaradi epidemije COVID-19

Vir: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja